Зоопсихологія собак

zoopsihologija sobak 1 Зоопсихологія собакЗоопсихологія собак – наука про закономірності і формах психічної діяльності, про походження і розвиток її в онто-і філогенезі, передумовах і ге-незе свідомості, тобто про поведінковому прояві психічних ознак у тварин. На основі вивчення структури і різних форм поведінки собак, наприклад, визначають психічну діяльність, характер сприйняття і відчуттів, причини орієнтовно-дослідних реакцій, чинники емоцій, особливості пам'яті, простих і складних умовних рефлексів, навичок та інших форм навчання, інтелекту і їх адаптації. Особливе місце займає вивчення психіки собак при різних формах «спілкування» зі своїми родичами, різними тваринами і людиною.

Етологія спільно з зоопсихологією пізнає і пояснює, яким чином гено-типові механізми поведінки доповнює вплив навколишнього середовища, з якою вони взаємодіють. Ця наука об'єднує дослідження, часто сильно розрізняються за проблематикою, рівню аналізу, використовуваним методам і теоретичним інтерпретацій. Однак вона характеризується і певною загальною спрямованістю. Поведінка не можна досліджувати, не знаючи генеалогію, молекулярні структури генотипу і фактори навколишнього середовища, до якої пристосувався цілий вид в процесі еволюції. Дослідження розвитку різних форм поведінки настільки ж цінні й важливі, як і питання походження життя. Тому не має сенсу жорстко розмежовувати інтереси етологів і інтереси фізіологів і психологів. Етології шукають пояснення за допомогою понять та ідей фізіології, а зоопсихологов здавна цікавлять проблеми, над якими працюють етологи. З'єднання етологи-чеського підходу з детальним аналізом, застосовуваним психологами (особливо при розгляді проблем навчання собак), однаково корисні.

Своїми витоками «Етологія» пов'язана з ім'ям Л. Долло, який і сформулював в 1895 р. її принципи і поняття.

У різних країнах світу в інститутах і лабораторіях розгорнулися дослідження диких, синантропних і домашніх тварин. Етологию вивчали на біологічних факультетах в Сорбонні, Оксфорді, в багатьох університетах США, Голландії, Росії, України та інших країн. Власне, саме наукове відкриття етології і дало можливість побудувати систему освіти. Застосування знань етології в собаківництві значно підвищувало рівень дресирування та робочі якості собак. Володіння поведінкових реакцій, вміння коригувати і направляти їх з волі людини – найважливіша умова успішного навчання собак та їх результативної повсякденної експлуатації.

Таким чином, зоопсихология собак і зоопсихологической напрям досліджень в етології забезпечує знаннями практичний досвід заводчиків, об'єктивний висновок експертів і впевненість в роботі.
Книга корисних порад – етологія – наука про поведінку


Category: Уход за домашними животными

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply