За допомогою яких суфіксів утворюються дієприслівники?

Освіта дієприслівників

Дієприслівники утворюються від дієслів за допомогою спеціальних суфіксів – а,-я,-у,-воші,-ши.

 • Дієприслівники недоконаного виду утворюються від основи теперішнього часу за допомогою суфіксів-а,-я:

  мовчати: мовчки-атмовчки;
  вирішувати: реша-ютьвирішуючи
  .

 • Дієприслівники доконаного виду утворюються від основи інфінітива за допомогою суфіксів-в,-воші,-ши:

  замовкнути: Замовчи-тьзамовкнувши;
  вирішити
  : Виріши-тьвирішивши;
  зайнятися
  : Заня-ть-ся – зайнявшись;
  принести
  : Приніс-типринісши .

Двувідовие дієслова можуть мати два дієприслівники, утворені за правилами освіти дієприслівників недоконаного виду і доконаного виду, наприклад:

 • обіцяти - Обіцяючи-я, Обіцяючи-в;
 • оженити - жен-я , жени-в.

Дієприслівники недоконаного виду не утворюються від дієслів:

1) з основою, що складається з одних приголосних: шиють, ллють, тиснуть, тчуть і т.п. (Виняток: мчатися – мчачись);

2) з основою на г, до: біжать, течуть і т.п.;

3) з основою теперішнього часу на шиплячий і з основою невизначеної форми на з, с, cт, х: мажуть – мазати, пишуть – писати, хльостають – шмагати, орють – орати;

4) з суфіксом-ну-: тикнути,штовхнути, крикнути, кивнути, стрибнути.

Неупотребітельни дієприслівники від дієслів лізти, бігти, їхати, хотіти, дерти, кликати, співати, гнити.

Джерело:

 • Глава «Дієприслівник» у посібнику Є.І. Літневской «Російська мова: короткий теоретичний курс для школярів»

Додатково:

 • Глава «Освіта дієприслівників» в посібнику Н.С. Валгіна, Д.Е. Розенталя, М.І. Фоміної «Сучасна російська мова» (інформація для поглиблено вивчають російську мову)

Додатково на Генон:

 • Що таке дієприслівник?
 • Які бувають помилки у вживанні та освіті дієприслівників?
 • Що таке дієприкметниковий оборот?
 • Які бувають помилки у вживанні дієприслівників та дієприслівникових обертів?
 • Де знайти вправи з теми «Вживання дієприслівників та дієприслівникових обертів»?
 • Які є синтаксичні норми вживання дієприслівників та дієприслівникових обертів?
 • Де знайти вправи до теми «« Морфологічні норми вживання і освіти дієприслівників »?
 • Як зробити морфологічний розбір дієприслівника?
 • Які ознаки прислівника є у дієприслівники?
 • Які ознаки дієслова є у дієприслівники?
 • Які синтаксичні ознаки дієприслівника?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply