У який час доби князь Ігор Святославич втік з половецького полону?

Розповідь про втечу князя Ігоря в «Слові о полку Ігоревім»

У тексті видатного пам'ятника давньоруської літератури «Слово о полку Ігоревім» так розповідається про втечу князя Ігоря Святославича з половецького полону:

Присну море полунощи; йдуть сморці мьгламі. Ігореві князю Бог путь показує із землі Половецької на землю Руськую, до отню злату столу. Погасоша вечора зорі. Ігор спить, Ігор пильнує, Ігор мислю поля міряє від великого Дону до Малаги Дінця. Комон в опівночі; Овлур свісну за рікою, велить князю розуміти. Князю Ігорю не бути! Гукну; стукну земля, в'шуме трава, вежі ся половецькими подвізашася. А Ігор князь поскочи горнастаем до тростію і білим гоголем на воду. В'вержеся на Борзов Комон і скочив з нього босим вовком. І потече до лугу Дінця та польоті соколом під мьгламі, б'ючи гуси й лебеді завтроку і обіду і вечері. Колі Ігор соколом польоті, тоді Влур вовком потече, труся собою студену росу; преторгоста бо своя хорт Комон.

Пояснювальний переклад Д.С. Лихачова:

Пирснув море опівночі, ідуть смерчі хмарами. Ігорю князю бог путь указує [цими прикметами] із землі Половецької на землю Руську до отчого золотого столу [у Чернігові]. Згасли ввечері зорі. Ігор спить, Ігор пильнує, Ігор думкою поля міряє від великого Дону до малого Дінця. Коня опівночі Овлур [хрещений половець, дружній Ігорю] свиснув за рікою, велить князю розуміти: князю Ігорю не залишатися; [Овлур] клікнув, застукотіла земля [під копитами коней], зашуміла [потривожена] трава, вежі половецькі зарухалися [половці помітили втечу Ігоря]. А Ігор князь поскакав горностаєм до [прибережному] очерету і білим гоголем на воду. Схопився [на тому боці річки] на борзого коня [приготованого йому Овлур за рікою] і скочив з нього сірим вовком. І побіг до закруті Дінця, і полетів соколом під хмарами, забиваючи гусей і лебедів на сніданок, і обід, і вечерю. Коли Ігор соколом полетів, тоді Овлур вовком побіг, струшуючи собою студену росу: [обидва] адже надірвали свої бистрії коні.

Таким чином, за текстом Слова можна припустити, що втеча Ігоря здійснився вночі, після получночі, і після цього «до сніданку, і обід, і вечерю» наступного дня князь вже знаходився в дорозі.

Однак відомий філолг А.А. Потебня (Слову о полку Ігоревім: Текст і прим. Вид. 2-е. Харків, 1914. С. 143) вважав, що в першому випадку («присну море полунощи») мова йде не про час доби, а про сторону світла – півночі, опівночі (СР укр. Північ – північ), і запропонував читати цю фразу так:

Пирснув море (про сплесках хвилі; стало бути, на морі – буря), на північ (дат. полунощи) йдуть хмари (см'рчі); мглами (тобто цими хмарами) князю Ігорю бог вказує шлях (на північ же).

До нього приєднується Н.В. Шарлемань (Нотатки натураліста до «Слова о полку Ігоревім». – ТОДРЛ, т. VIII, М.: Л., 1951. С. 55), але він переводить «сморці» як «смерчі»:

Вночі смерчі не виникають. Тому слово «полунощи» вказує не час, а напрямок проходження смерчів (к) «полунощи», тобто на північ.

При цьому в Словнику-довіднику «Слова о полку Ігоревім» (Упор. В.Л. Виноградова. М.; Л.: Наука. Ленінгр. Отд-ня, 1973. Вип. 4. Про-П) слово «опівночі» в даному тексті (на відміну від «полунощи») тлумачаться як «середина ночі: Комон Вь опівночі Овлур' свісну за рікою ».

Літописні свідчення про втечу князя Ігоря

Більш докладні відомості дає читачеві Іпатіївський літопис. Згідно з цим історичному джерелу, думка про втечу вселив Ігорю «чоловік, родом половчин, ім'ям Лавор» (в тексті Слова – Овлур). Знаходилися в полоні з Ігорем син тисяцького і конюший приєдналися до умовляння.

Князь же Ігор пріім' під серце з (о) вет' їхні … і возіска бежаті. Чи не бяшеть бо ємоу лзе бежаті в день і в ніч, їм же сторожові стрежахоуть єго. Але токмо і Веремій таке ωбрете, в заход' сонця. І посла Ігор до Лаврова конюшого своєго, річка йому переєді на ωноу сторону, тора з конем поводним', бяшеть бо з (о) вечал' з Лавром' бежаті в Роусь. У той же час половці напіліся бяхоуть коумиза, а й б при вечорі. Пришед стаєнь, повівши князю своємоу Ігореві, яко чекає його Лавор'. Се ж встав' оужасен' і трепетен', і поклонися ωбразоу Божу і хресту честномоу, кажучи: «Господи сердецевідче, аще врятуєш мене, Владико, Ти недостоінаго. І можл на ся хрест, іконоу, і подоіма стеноу, і лезе вон'. Сторожем ж його іграющім' і веселящимся, а князя творяхуть сплячого. Оці ж, прішед' до реце і перебред', і всед на кінь, і тако поідоста крізь вежа. Се ж позбавлення створи Господь, в пяток' у вечорі, і иде пешь 11 ден' до міста Донця, і ωттоле иде під свої Нов'город, і ωбрадовашася ємоу.

Переклад на російську мову:

Князь Ігор прийняв в серце їх рада … і став шукати нагоди для втечі. Не можна було бігти ні вдень ні вночі, тому що сторожа стерегли його, тільки й було можна, що на заході сонця. І послав Ігор до Лавру конюшого свого сказати, щоб той переїхав на той бік річки з поводного конем, тому що він домовився з Лавром бігти на Русь. У той же час половці напилися кумису, стало темніти. Прийшов конюший і сказав князю, що Лавр його чекає. Ігор встав в страх і трепет, вклонився образу Божому і хресту чесному, говорячи: «Господи сердцеведче, спаси мене, Владико, недостойного Тебе». І надів на себе хрест, взяв ікону, підняв підлозі намету і виліз геть. Сторожа його грали, веселилися, думаючи, що Ігор спить. Вони, прийшовши до річки і перейшовши її вбрід, сіли на коней і так пішли через застави. Це позбавлення створив Господь у п'ятницю ввечері, і добираючись він 11 днів пішого шляху до міста Дінця, і звідти пішов у свій Новгород, і зраділи йому.

У Лаврентіївському літописі про втечу розказано більш скупо:

…За малих днех ускочі Ігор князь у Половець … гониш бо по ньому і не обретоша.

Чи підтримує текст «Слова о полку Ігоревім» вечірню версію втечі?

За словами дослідника О.В. Творогова в «Енциклопедії" Слова о полку Ігоревім "»,

з поетичного опису втечі в С [лове], де найбільше уваги приділено опису співчуваючої втікачам природи, ми так само, як і з літописних повідомл [еній], не можемо скласти ясного уявлення про обставини втечі і про його маршрут.

Однак авторитетний знавець Слова о полку Ігоревім, академік Д.С. Лихачов, в історико-літературному нарисі «Слово о полку Ігоревім» (1950) визнав можливим передати події втечі у відповідності з даними Іпатіївського літопису:

Половець Лавр, очевидно хрещений, запропонував Ігорю втекти. Ігор відмовився піти «неславним шляхом», але обставини зрештою змусили його до втечі: син тисяцького і конюший, які перебували разом з Ігорем в полоні, повідомили йому, що повертаються від Переяславля половці мають намір перебити всіх російських полонених. Час для втечі було вибрано вечірній – при заході сонця. Ігор послав до Лавру свого конюшого, велячи перебиратися на той бік річки з поводного конем. Половці, стерегшіе Ігоря, напилися кумису, грали і веселилися, думаючи, що князь спить. Помолившись і взявши з собою хрест та ікону, Ігор підняв підлозі половецької вежі і вийшов. Він перебрався через річку, сів там на коня і таємно проїхав через половецькі вежі. Одинадцять днів пробирався Ігор до прикордонного міста Дінця, тікаючи від погоні. Приїхавши в Новгород Сіверський, Ігор незабаром пустився в об'їзд – в Чернігів і в Київ, – шукаючи допомоги і підтримки, і всюди був зустрінутий з радістю.

У зв'язку з цим історик і культуролог Г.В. Згурський звертає увагу на те, що в пояснювальній перекладі «Слова о полку Ігоревім», зробленому Д.С. Лихачовим, також присутні слова «опівночі», що не служить підтвердженням версії про втечу князя Ігоря «при заході сонця» на підставі самого тексту «Слова о полку Ігоревім».

Таким чином, Іпатіївський версія зберегла «вечірню» («західну») версію часу втечі Ігоря Святославича з половецького полону, а в тексті «Слова о полку Ігоревім», схоже, знайшла відображення «нічна» («полуночна») версія.

Так чи інакше, можна погодитися з думкою О.В. Творогова, що чіткого уявлення про обставини втечі Ігоря Святославича ні літопис, ні поетичне прозведеніе не дають.

Джерела інфоормаціі:

 • Слово о полку Ігоревім / Под ред. В.П. Адріанова-Перетц. М.: Л.: Вид-во АН СРСР, 1950. 484, [55] с. (Літ. пам'ятки);
 • abc-people.com – давньоруський текст «Слова о полку Ігоревім» і перекладення В.А. Жуковського;
 • feb-web.ru – пояснювальний переклад «Слова о полку Ігоревім» Д.С. Лихачова;
 • feb-web.ru – Д.С. Лихачов. «Слово о полку Ігоревім» (історико-літературний нарис), 1950;
 • feb-web.ru – стаття «Втеча Ігоря Святославича з полону» в «Енциклопедії" Слова о полку Ігоревім "» (О.В. Творогов);
 • feb-web.ru – статті «полунощи» і «опівночі» в Словнику-довіднику «Слова о полку Ігоревім» (Упор. В.Л. Виноградова. М.; Л.: Наука. Ленінгр. отд-ня, 1973. Вип . 4. Про-П);
 • hrono.ru – Ігор Святославович, князь Сіверський;
 • Шарлемань Н.В. Нотатки натураліста до «Слова о полку Ігоревім» / / ТОДРЛ. 1951. Т. 8. С. 54-59;
 • Робінсон О.М. Втеча князя Ігоря з половецького полону: (Причини і наслідки) / / Література і мистецтво в системі культури. М., 1988. С. 148-154.

Див також на Генон:

 • Де можна прочитати короткий зміст поеми невідомого автора «Слово о полку Ігоревім»?

Додатково на Vidpo.net про Сонце в релігії і світовій культурі:

 • Як звуть японську богиню Сонця?
 • Який індійський бог осявав світ і виганяв хвороби, погані сни?
 • Символом якого слов'янського божества вважається коловрат?
 • Які птахи уособлювали Сонце у стародавніх греків, єгиптян, шумерів?
 • Де знаходився храм VIII століття до н.е., присвячений жіночому божеству, богу Місяця і їх дітям?
 • Коли і ким був написаний вокальний цикл «Без Сонця»?
 • Хто є автором рядків: «померкну, сонце Австерліца! Палав, велика Москва! »?
 • У якому відомому вірші російського поета Місяць виступає в ролі сина Сонця?
 • У яких віршах відомих російських поетів Новий рік виступає в ролі сина Сонця?

Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply