У чому перевага лізингу для орендаря?

Переваги лізингу для орендарів:

 1. Багато орендарів мають довгострокові фінансові плани, в ході реалізації яких їхні фінансові можливості в значній мірі обмежені. Лізинг дозволяє подолати такі обмеження і тим самим сприяє більшій мобілізації при інвестиційному і фінансовому плануванні.
 2. Оренда забезпечує фінансування орендаря в точній відповідності з потребами в фінансованих активах.
 3. Лізинг передбачає 100%-ве фінансування і не вимагає швидкого повернення всієї суми боргу.
 4. При лізингу питання придбання і фінансування активів вирішуються одночасно.
 5. Зважаючи на те що лізингові платежі здійснюються за фіксованим графіком, орендар має більше можливостей координувати витрати на фінансування капітальних вкладень і надходження від реалізації продукції, забезпечуючи тим самим більшу стабільність фінансових планів, ніж це має місце при купівлі обладнання.
 6. Лізинг підвищує гнучкість орендаря при прийнятті рішень.
 7. При придбанні активів за допомогою лізингу виконується «золоте правило» фінансування, згідно з яким фінансування має здійснюватися протягом усього строку використання активу.
 8. Простіше отримати контракт по лізингу, ніж альтернативну йому позику на придбання тих же активів.
 9. У разі низької прибутковості орендаря останній може скористатися лізингом, що дає можливість пільгового оподаткування прибутку.
 10. Государтвенного політика, як правило, спрямована на заохочення лізингових операцій.
 11. При лізингу орендар може задіяти більше виробничих потужностей, ніж при купівлі того ж активу.
 12. Лізинг дозволяє орендарю, який не має значних фінансових ресурсів, почати великий проект.
 13. Можливість отримання високої ліквідаційної вартості предмету лізингу при закінченні терміну дії контракту.
 14. І ще ряд переваг при врахуванні орендованого майна.

Для орендаря лізинг може нести в собі ряд недоліків, таких як:

 1. При фінансовому лізингу орендні платежі не припиняються до кінця терміну дії контракту, навіть якщо науково-технічний прогрес робить лізингове майно застарілим.
 2. Поворотний міжнародний лізинг, побудований на податковій основі, обертається збитками для країни лізингодавця.
 3. При здійсненні міжнародних мультивалютних лізингових угод відсутні повні гарантії від валютних ризиків (проблема переноситься з одного учасника на іншого).

Також недоліки лізингу: дає тимчасове право орендареві користуватися обладнанням; неможливість модернізації використовуваного майна без згоди орендодавця; можливі втрати лізингоодержувача в результаті інфляції.

Джерела:

 • Огнев Д. В. Переваги та недоліки лізингової форми інвестицій / / Известия Іркутського держ. екон. академії. 2009. № 1. С. 37 – 41.
 • Кузнєцова С. А. Інвестиції: підручник.

Додатково на Генон:

 • Які поняття лізингу основні?
 • Як класифікуються види лізингу?

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply