Що зберігається в Міжнародному бюро мір і ваг?

Всесвітній день метрології (або метролога) (World Metrology Day) щорічно відзначається 20 травня. День обраний в ознаменування підписання 20 травня 1875 року в Парижі, на міжнародній дипломатичній конференції, знаменитої «Метричної Конвенції» (Metre Convention), на основі якої була створена міжурядова Міжнародна організація мір і ваг.

Метрична конвенція – міжнародний договір, службовець для забезпечення єдності метрологічних стандартів в різних країнах. Відповідно до метричної конвенції засновані Міжнародне бюро мір і ваг і Міжнародний комітет мір і ваг, і скликаються Генеральні конференції з мір та ваг. Ці міжнародні організації покликані вирішувати питання стандартизації в галузі метрології.

У 1875 році в Парижі Конвенцію підписали 17 країн, в числі яких була і Росія. Примітно, що одним ініціаторів створення Міжнародної організації мір і ваг виступила Петербурзька Академія наук. У 1921 році в Метричну Конвенцію були внесені зміни, і в даний час вона нараховує близько 51 держав-учасниць, у тому числі всі промислово розвинені країни.

На основі Метричної Конвенції було створено Міжнародне бюро мір і ваг, МБМВ (Фр. Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) – постійно діюча міжнародна організація зі штаб-квартирою, розташованою в місті Севр (передмістя Парижа, Франція), перша міжнародна науково-дослідна лабораторія – і встановлені рамки для світового співробітництва і взаємодії вимірювальних наук, і, як наслідок, застосування досягнень цих наук у промисловості, комерційної діяльності та суспільному житті.

Основне завдання Міжнародного бюро мір та ваг полягає в забезпеченні існування єдиної системи вимірювань у всіх країнах-учасницях Конвенції.

У Міжнародному бюро мір і ваг зберігаються еталони Міжнародної системи одиниць – метра, кілограма, одиниці іонізуючих вивчень, електричного опору. Крім того, вченими-метрологам ведуться різні метрологічні дослідження, вивіряється точність вимірювань. В даний час зберігається первісна мета Метричної Конвенції – єдність системи вимірювань в усіх країнах, які підписали Конвенцію.

Джерела інформації:

  • ru.wikipedia.org – Вікіпедія: Міжнародне бюро мір і ваг;
  • ru.wikipedia.org – Вікіпедія: Метрична конвенція;
  • calend.ru – проект «Календар подій»: Всесвітній день метрології;
  • vprazdnik.ru – всі свята світу: Всесвітній день метролога.

Category: Законодавство

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply