Що з себе являє дарча?

 Що з себе являє дарча?

За договором дарування, або дарчої, одна сторона, звана дарувальником (той, який дарує), передає або зобов’язується в майбутньому передати безоплатно майно (дарунок) боці, що називається обдаровуваний (той, хто приймає дар), у власність.

Дарча – це узгоджене волевиявлення 2-х сторін, яке являє собою не тільки документ, що дозволяє розпоряджатися наявними у власника (дарувальника) майном, а й акт прийняття дарунка обдаровуваним. При цьому обов’язкові як воля самого дарувальника, так і згода обдаровуваного, який має право відмовити у прийнятті подарунка з яких-небудь причин. Договір дарування може складатися в усній або письмовій формах з обов’язковим засвідченням нотаріуса.

Характерна ознака дарування – його безоплатність, тобто, згідно з договором дарування, відсутня зустрічний еквівалент у вигляді майна або грошей. Але при цьому безоплатність не завжди означає, що обдаровуваний повністю звільняється від майнових обов’язків різного характеру. Наприклад, передача дару може обумовлюватися подальшим використанням його для загальнокорисних цілей, в тому числі і з якого-небудь встановленому призначенням (пожертвування). Такий обов’язок не супроводжується зустрічним наданням чого-небудь з боку обдаровуваного, оскільки вона адресована не тій людині, який передає дар, а третім особам. Мають місце й інші випадки дарування, ускладнені правами третіх осіб, наприклад, сервітутом або заставою.

У ролі дарувальника і обдаровуваного можуть виступати фізичні особи (громадяни), юридичні особи (установи, підприємства, організації), держава. Дарча дозволяється по відношенню до будь-якій особі за вибором дарувальника.

В якості подарунка можуть виступати як нерухомі речі, так і рухоме майно, в тому числі цінні папери і гроші. Крім цього, дозволяється дарувати наявні у дарувальника майнові права, навіть ті, які можуть з часом у нього виникнути у зв’язку із здійсненням права на інтелектуальну власність. При передачі майна в дар необхідно дотримуватися правил, встановлених для отримання громадянами права власності на його окремі види, наприклад, зброю.

Дарувальник несе відповідальність за шкоду, яку може заподіяти одаряемому річ з вадами, про які дарувальнику було відомо, але він не повідомив одержувачу про це.

Дарча також може зобов’язувати дарувальника передати майно в дарунок у майбутньому (у певний заздалегідь термін) або у разі настання невідкладного обставини.


Category: Закон

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply