Що вказується в графах основного напису і додаткових графах креслень, схем і текстових документів?

Інформація з ЕСКД ГОСТ 2.104-68. Основні написи:


У графах основного напису і додаткових графах вказують:


Зміст, розташування й розміри граф основних написів, додаткових граф до них, а також розміри рамок на кресленнях і схемах повинні відповідати формі 1, а в текстових документах – формам 2, 2а і 2б. Допускається для подальших листів креслень і схем застосовувати форму 2а (номер граф на формах показані в дужках).


у графі 1 – найменування виробу (відповідно до вимог ГОСТ 2.109-73), а також найменування документа, якщо цим документом присвоєно код. Для виробу народногосподарського призначення допускається не вказувати назву документа, якщо його код визначений ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.601-68, ГОСТ 2.602-68, ГОСТ 2.701-84;


у графі 2 – позначення документа;


у графі 3 – позначення матеріалу деталі (графу заповнюють тільки на кресленнях деталей);


у графі 4 – літеру, присвоєну документу (графу заповнюють послідовно, починаючи з крайньої лівої клітки);


Допускається для виробів народногосподарського призначення в робочій конструкторській документації літеру проставляти тільки у специфікаціях та технічних умовах;


у графі 5 – масу виробу за ГОСТ 2.109-73;


у графі 6 – масштаб (проставляється у відповідності з ГОСТ 2.302-68 та ГОСТ 2.109-73);


у графі 7 – порядковий номер аркуша (на документах складаються з одного аркуша, графу не заповнюють);


у графі 8 – загальні кількість аркушів (графу заповнюють тільки на першому аркуші);


у графі 9 – найменування або розпізнавальний індекс підприємства, що випускає документ (графу не заповнюють якщо розпізнавальний індекс міститься в позначенні документа);


у графі 10 – характер роботи, виконуваної особою, яка підписує документ, відповідно до форм 1 і 2. Вільну рядок заповнюють на розсуд розробника, наприклад: "Начальник відділу", "Начальник лабораторії", "Розрахував";


у графі 11 – прізвище осіб, які підписали документ:


в графі 12 – підписи осіб, прізвища яких зазначені в графі 11.


Підписи осіб, розробили даний документ і відповідальні за нормоконтроль, є обов'язковими.


При відсутності титульного аркуша допускається підпис особи, яка затвердила документ, розміщувати на вільному полі першого або заголовного аркуша документа в порядку, встановленому для титульних листів по ГОСТ 2.105 -79.


Якщо необхідно на документі наявність візи посадової особи, то їх розміщують на полі для підшивання першого або заголовного аркуша документа;


у графі 13 – дату підписання документа;


в графі 14-18 – графи таблиці зміни, які заповнюються відповідно до вимог ГОСТ 2.503-74;


в графі 19 – інвентарний номер оригіналу за ГОСТ 2.501-88;


у графі 20 – підпис особи, що прийняла оригінал у відділ (бюро) технічної документації, та дату приймання;


у графі 21 – інвентарний номер оригіналу, замість якого випущений даний оригінал по ГОСТ 2.503-74;


в графі 22 – інвентарний номер дубліката за ГОСТ 2.502-68;


в графі 23 – підпис особи, що прийняла дублікат у відділ (бюро) технічної документації, та дату приймання;


у графі 24 – позначення документа, замість або на підставі якого випущений даний документ. Допускається також використовувати графу для зазначення позначення документа аналогічного виробу, для якого раніше виготовлена технологічне оснащення, необхідна для даного виробу;


у графі 25 – позначення відповідного документа, в якому вперше записаний даний документ;


в графі 26 – позначення документа, повернене на 180о для формату А4 і для формату більше А4 при розташуванні основного напису вздовж довгої сторони аркуша і на 90о для формату більше А4 при розташуванні основного напису уздовж короткої сторони листа;


в графі 27 – знак, встановлений замовником у відповідності з вимогами нормативно-технічної документації і проставляється представником замовника;


в графі 28 – номер рішення і рік затвердження документації відповідної літері;


у графі 29 – номер рішення і рік затвердження документації;


в графі 30 – індекс замовника відповідно до нормативно-технічною документацією;


у графі 31 – підпис особи, копіювало креслення;


у графі 32 – позначення формату аркуша по ГОСТ 2.301-68;


у графі 33 – позначення зони, в якій знаходиться змінена частина виробу;


в графі 34 – номери авторських свідоцтв на винаходи, використані в даному виробі.


Примітка:


1. Графа 26 на формі 2а є обов'язковою тільки для креслень і схем.


2. Графи виконані штриховою лінією, вводять при необхідності. Графи 27-30 обов'язкові для документів, затверджуваних замовником.


3. При використанні для подальших листів креслень і схем форми 1 графи 1, 3, 4, 5, 6, 9 не заповнюються.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply