Що відносять до власних доходів бюджету?

Власні та регулюючі доходи бюджету

Доходи бюджетів підрозділяються на власні і регулюючі.

Власні доходи бюджетів (за Бюджетним кодексом) – доходи, закріплені на постійній основі повністю або частково за відповідними бюджетами чинним законодавством РФ. До власних доходів бюджетів відносять:

  • податкові доходи, закріплені за відповідними бюджетами чинним законодавством;
  • частина неподаткових доходів;
  • безоплатні перерахування.

Фінансова допомога не відноситься до власних доходів відповідного бюджету.

Регулюючі доходи бюджетів – види доходів, одержувані бюджетами у формі відрахувань від власних доходів бюджетів інших рівнів бюджетної системи відповідно до встановлених на певний термін нормативами відрахувань. Нормативи відрахувань визначаються законом про бюджет того рівня бюджетної системи, який передає власні доходи або який розподіляє передані йому власні доходи бюджету іншого рівня.

Дані дохідні джерела – це завжди відрахування від доходів бюджету вищого рівня, породжувані необхідністю забезпечення у бюджетній системі мінімальної горизонтальної збалансованості. Горизонтальна збалансованість – загальне відповідність доходів і витрат в бюджетах окремих регіонів і територій на відповідних рівнях влади.

Джерело:

  • Гришанова О.А. Бюджетна система Російської Федерації: Навчальний посібник. – Іваново: Іван. держ. ун-т, 2002. С. 120 – 121.

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply