Що таке зовнішній лізинг?

Класифікація видів лізингу

Найчастіше виділяють наступні види лізингу:

  • Оперативний лізинг являє собою передачу майна у тимчасове користування на термін, значно менший строку корисного використання, тобто один і той же предмет лізингу може багаторазово представлятися одному або декільком лізингоодержувачам. Технічне обслуговування та страхування майна приймає на себе лізингодавець як особа, найбільш зацікавлена в належному його стані.
  • Фінансовий лізинг є лізингової операцією з передачі у тимчасове користування для підприємницьких цілей лізингоодержувачу майна, набутого у власність лізинговою компанією по його замовленню, на термін, порівнянний з терміном корисного використання майна.
  • Зворотний лізинг – лізингова операція, при якій власник одночасно продає майно лізингової компанії і бере це майно в лізинг. Зворотний лізинг має дуже велике поле застосування.

За способами надання виділяють строковий і поновлюваний лізинг. При терміновому лізинг договір укладається на певний строк, а при поновлюваному – договір лізингу поновлюється після закінчення першого терміну договору.

В залежності від об'єкта оренди розрізняють лізинг рухомого і нерухомого майна. Найбільш поширеною формою є лізинг рухомого майна.

За обсягом обслуговування виділяють: чистий лізинг, при якому обслуговування переданого майна бере на себе лізингоодержувач; лізинг з повним набором послуг, коли повне обслуговування об'єкта угоди покладається на лізингодавця; лізинг з частковим набором послуг, при якому на лізингодавця покладаються лише окремі функції з обслуговування предмета лізингу.

Залежно від місця здійснення лізингових операцій виділяють: внутрішній лізинг, коли всі суб'єкти угоди представляють одну країну, і зовнішній лізинг, коли одна із сторін або всі сторони належать різним країнам, а також, якщо одна із сторін є спільним підприємством. Зовнішній лізинг може бути експортним та імпортним. При експортному лізингу зарубіжною країною є лізингоодержувач, а при імпортному – лізингодавець.

Джерела:

  • Ігоніна Л. Л. Інвестиції. М.: ИНФРА-М, 2007.
  • Нікандрова Л. Ю. Лізинг – антикризовий інвестиційний ресурс: теоретико-методологічний аспект та концепція формування в регіоні / / Економічний аналіз: теорія і практика. 2010. № 2. С. 63.

Додатково на Генон:

  • Що таке лізинг?

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply