Що таке зоопсихологія?

Зоопсихологія – (від грец. Zoon – тварина, psyche – душа, logos – вчення) – наука про психіку тварин, про проявах і закономірності психічного відображення на цьому рівні. Зоопсихологія вивчає формування психічних процесів у тварин в онтогенезі, походження психіки та її розвиток в процесі еволюції, біологічні передумови і передісторію зародження людської свідомості. Психічним здібностям тварин приділяли увагу вже античні мислителі.

Зоопсихологія включає наступні області:

  • Вирішення питання про визначення поняття психіки;
  • Дослідження виникнення психіки у контексті філогенезу і онтогенезу;
  • Виділення стадій розвитку психіки;
  • Виявлення механізмів розвитку психіки.

Зоопсихологія виникла в кінці XIX століття під впливом робіт І. П. Павлова і біхевіористів. Істотний внесок у зоопсихологію вніс австрійсько-радянський зоопсихолог К. Е. Фабрі. Він розширив і доповнив розроблену в радянській психології концепцію розвитку психіки, представлену в монографії А. Н. Леонтьєва "Проблеми розвитку психіки".

У Радянському Союзі в 50-ті роки XX століття зоопсихологія переживала не найкращі часи, так як була оголошена «лженаукою».

Джерела інформації:

  • psychology.net.ru – визначення зоопсихології;
  • ru.wikipedia.org – що таке зоопсихологія.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply