Що таке значення?

Значення – узагальнена форма відображення індивідом суспільно-історичного досвіду, відбитого в схемах дій, поняттях, соціальних ролях, нормах і цінностях. Система значень індивіда обумовлює управління процесами його діяльності. В якості знаків можуть виступати структури природної мови, схеми, карти, формули і креслення, символічні образи.

У слів розрізняють лексичне значення – співвіднесеність звукової оболонки слова з відповідними предметами або явищами об'єктивної дійсності, і граматичне значення – значення, що виражається словозмінної морфеми (граматичним показником).

Джерела інформації:

  • ru.wikipedia.org – що таке значення;
  • psi.webzone.ru – визначення значення.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply