Що таке закладення в топографії?


Шкала заставлянь являє собою графік, що дозволяє по виміряним на топографічній карті заложению визначити крутизну ската або кут нахилу лінії на схилі за обраним напрямом. Заставлянням називається відстань між суміжними горизонталями на топографічній карті, залежне від прийнятої висоти перерізу рельєфу на даній карті і крутизни схилу в даному місці. Закладення є проекцією лінії ската на горизонтальну площину. Шкала заставлянь вміщується на кожному аркуші топографічних карт масштабів 1: 200 000 і крупніше.

Побудова шкали заставлянь виконується наступним чином. Складають список значень кутів α нахилу ліній на схилі для прийнятої висоти h перерізу рельєфу даної карти. Для кожного кута нахилу α обчислюють значення закладення d в масштабі даної карти за формулою

d = h ctgα.

Створюють, провівши горизонтальну лінію, підстава шкали заставлянь, що є віссю кутів нахилу ліній на схилі. Уздовж підстави шкали заставлянь від його лівого краю в довільному масштабі відкладають відрізки, довжина яких кратна обраним значенням кутів нахилу ліній на схилі. В кінці кожного відрізка проводять лінію, перпендикулярну до основи шкали заставлянь, і уздовж неї відкладають закладення d, обчислене для даного кута нахилу α. При цьому на початку заснування шкали заставлянь (його лівому краї) відкладають закладення для мінімального значення кута нахилу. Через верхні кінці відкладених заставлянь проводять плавну криву шкали заставлянь. Навпаки нижніх кінці відкладених заставлянь під основою шкали заставлянь записують значення відповідних кутів нахилу α. Над шкалою заставлянь записують значення висоти h перерізу рельєфу.

Визначення кута нахилу лінії виконується за допомогою циркуля або смужки паперу. Для визначення кута нахилу лінії потрібно взяти циркулем або відзначити на краю смужки паперу відстань по даному напрямку між горизонталями, різниця значень висот яких дорівнює висоті перерізу рельєфу, підписаного на шкалі заставлянь. Суміщають одну з ніжок циркуля (одну з міток на смужці паперу) з основою шкали заставлянь і встановлюють розчин циркуля (край смужки паперу) перпендикулярно основи шкали заставлянь. Переміщують циркуль (смужку паперу) вліво і вправо за шкалою заставлянь, утримуючи ніжку (мітку на смужці паперу) на підставі шкали заставлянь, до збігу другу ніжку (мітки на смужці паперу) з плавною кривою. Значення шуканого кута нахилу лінії визначаю шляхом простої інтерполяції підписаних найближчих ліворуч і праворуч від циркуля (краю смужки паперу) значень кутів нахилу.

Джерела та додаткові матеріали:

  • orientirovanie.info – визначення шкали заставлянь;
  • vseslova.ru – визначення закладання;

  • archeologia.ru – визначення кута нахилу лінії;
  • Кузьмін Б. С., Герасимов Ф. Я., Молоканов В. М. та ін Короткий топографо-геодезичний словник. – М.: Недра, 1979. – С. 283.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply