Що таке ВНП?

Валовий національний продукт

Валовий національний продукт, загальнопрійняте скорочення – ВНП (англ. GNP) – Сукупного вартість Всього обсягах кінцевого виробництва товарів и услуг в потоковій цінах, віробленіх на теріторії даної Країни и за її межами, з використаних факторів виробництва, Що належать даній Країні. Іншімі словами, ВНП – ції вся віроблена даною країною продукція за Певний Період годині, вартість Всіх віпущеніх товарів и Надання послуг.

Валовий національний продукт на душу населення – ВНП, поділеній на чісельність населення Країни. Цей Показники Дає уявлення про кількість віробленіх товарів и услуг, Що пріпадають у Середньому на одного жителя Країни, або, іншімі словами, про ті, скількі ОТРИМАНО бі Коженна житель Країни, ЯКЩО б весь Річний національний Дохід БУВ розподіленій Між усіма громадянами Країни порівну. ВНП на душу населення кож назівають "Дохід на душу населення" або "душовій дохід".

Методи розрахунку ВНП

1. Метод потоку доходів полягає в підсумовуванні Всіх доходів, отриманого від виробництва Всього обсягах продукції даного періоду часу (звичайна року).
GNP = w + r + R + p + A + T, де
w – заробітна плата,
r – доходи І відсоток на власність
R – рентні Платежі
p – прибуток
A – Амортизація, або витрати на Відновлення зношеного Капіталу
T – непрямі Податки (мається на увазі, Що ВСІ Прямі Вже враховані)

2. Метод потоку витрат увазі підсумовування Всіх витрат на купівлю Всього обсягах віробленої в даного году продукції.
GNP = C + I + G+ Xn, де
C – витрати на кінцеве споживання домашніх господарств
I – валові інвестиції
G – Державні закупівлі товарів и услуг
Xn-чистий експорт (різніця вартості експорту и імпорту)

ВНП, обчисления за доходами, тотожня дорівнює ВНП, обчисления за Видатки:

3.Метод доданої вартості
Для розрахунку ВНП за ЦІМ методом вводитися Показники доданої вартості. Додана вартість – ринкова ціна продукції фірмі за вірахуванням вартості спожітіх сировини и матеріалів, куплених у постачальніків. Додана вартість – являє різніцю Між продажами фірм и покупками фірмамі матеріалів, інструментів, палів, енергії, послуг и т. п. Іншімі словами, додана вартість – ції ринкова ціна продукції фірмі за вірахуванням вартості спожітіх сировини и матеріалів, куплених у постачальніків.
Підсумовуючі додані вартості, віроблені всіма підпріємствамі, можна візначіті ВНП, Який являє ринкову вартість Всіх віпущеніх товарів и услуг.

На ВНП не вплівають:
1. трансфертні Платежі (смороду Вже включені в C, I або T)
2. угідь з ціннімі паперами
3. продажів уживаності промов

Номінальній и реальний ВНП
У зв'язку з постійною дінамікою в обсягах виробництва ВНП кожної Країни, Як правило, змінюється з часом. ЯКЩО обсягах подушного ВНП зростає, то Це говорити про підвіщення рівня життя громадян даного суспільства. Навпаки, негативна дінаміка ВНП свідчіть про економічну кризу. Отже, порівнюючі ВНП двох різніх РОКІВ, можна дізнатіся, в якому з них Рівень життя громадян БУВ Вище.

Однак при таких порівняннях вінікає наступна проблема. Праворуч в тому, Що ВНП вімірюється в грошових одиниць (рублях, доларах, євро и т.д.), які в Різні рокі можут мати різну купівельну спроможність через Зміни ЦІН. Наприклад, ЯКЩО ВНП Залишани 1000 грошових одиниць в 2000 и 2005 роках, и при цьому за цею Період годині Рівень ЦІН віріс, то насправді Рівень життя знізівся, оскількі на ту ж суму в кінці періоду можна купить менше благ, Ніж на качанах. Того, щоб мати можлівість здійснюваті порівняння ВНП в Різні рокі, необхідно враховуваті дінаміку ЦІН. З цією метою вводящихся Поняття номінального и реального ВНП.

Номінальній ВНП – обсягах виробництва в поточному году, вираженість в цінах поточного періоду.

Реальний ВНП – обсягах виробництва в даного году, но вираженими в цінах базового періоду (Наприклад, попередня року, з яким порівнюється величина ВНП; дозволяє більш точно порівнюваті дані, вносячі поправки на зростання ЦІН):

Відношення номінального ВНП до реального ВНП назівається дефлятором ВНП. Дефлятор ВНП показує, на Якові величину віріс загальний Рівень ЦІН в економіці.

Джерела інформації:

  • wikipedia.org – материал з Вікіпедії;
  • fxstrat.ru – методи розрахунку ВНП;
  • slovari.yandex.ru – економіко-математичний словник;
  • worldbank.org – ВНП на душу населення;

Додатковий от Генона:

  • Vidpo.net – Що таке ІНДЕКС ММВБ;
  • Vidpo.net – Що таке стагнація;
  • Vidpo.net – Що таке економічне зростання;
  • Vidpo.net – які причини стагфляції;
  • Vidpo.net – Що таке рецесія в економіці.

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply