Що таке виписка по рахунку?

 Що таке виписка по рахунку?Насамперед, визначимося зі значенням цього терміна. Виписка з рахунку (на англ. Statement of an account) – це довідка, видана банком про зміни на банківському рахунку клієнта за певний період. Іноді її друга назва – банківська випіска.Видача виписки з рахунку здійснюється або через абонентські скриньки, або через експедицію. Оскільки виписка є фінансовим документом, то до неї додаються документи інших організацій чи підприємств, що засвідчують факт проведення операцій по зарахуванню або списанню коштів. Інакше, виписка – це копія записів розрахункового рахунку даної юридичної особи в банку, де відкрито цей счет.В виписці повинні зазначатися такі реквізити: • Номер розрахункового рахунку клієнта банку • Дата видачі попередньої виписки з що виходить залишком, який надалі буде вважатися входять залишком для справжньої виписки • Номери документів, на підставі яких здійснювалося списання чи зарахування коштів • Кореспондуючий рахунок-шифр бухгалтерії банку, що кодує дану фінансову операцію організації • Сума, що залишилася на рахунку на момент видачі виписки • Суми за дебету і кредиту (парафії і витрати) Слід зазначити, що виписка з рахунку повинна видаватися з додатком виправдувальних документів підприємству, її запити, щодня або в терміни, обумовлені банком і даним юридичною особою. Всі супровідні документи повинні гаситися штампом “погашено”. По кредиту розрахункового рахунку у виписці відображаються кошти, що залишилися на розрахунковому рахунку на фіксовану дату, за дебетом – всі суми списань, тобто дебіторська задолженность.Все ці дані необхідні для здійснення постійного контролю за рухом грошових коштів, автоматизації облікових бухгалтерських робіт, зіставлення прибутково-видаткових касових ордерів з даними у виписці і подальшого зберігання зібраних документів для адміністрації підприємства та податкових органів. Причому виписки повинні перевірятися і оброблятися (наноситися у відповідну електронну облікову базу підприємства) в день їх фактичного надходження.


Category: Економіка

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply