Що таке верста?

Масштаби карт верстові – масштаби, в яких за основу прийнятий 1 дюйм, а відповідні підстави відстані на місцевості дані в сажнях або верстах.

Сажень і верста є старими російськими мірами довжини, в даний час не використовуються. Співвідношення сажня з іншими мірами довжини: 1 сажень = 84 дюймам = 3 аршинам = 2,133600 м. Співвідношення версти з іншими мірами довжини: 1 верста = 500 сажням = 1,066800 км.

Застосовували масштаби карт верстові при складанні карт, що видавалися в дореволюційній Росії, а також в радянський час штабом РСЧА аж до 1930 року. Зіставлення масштабів карт верстових з метричними масштабами сучасних карт, що видаються в РФ, виконано в наведеній нижче таблиці.

Масштаби верстові

Масштаби метричні

в 1 дюймі сажнів або верст

чисельний масштаб

в 1 см метрів або кілометрів

чисельний масштаб

100 сажнів

250 »

1 верста

2 версти

3 »

5 верст

10 »

25 »

100 »

1:8400

1:21 000

1:42 000

1:84 000

1:126 000

1:210 000

1:420 000

1:1 050 000

1:4 200 000

100 метрів

250 »

500 »

1 км

-

2,5 км

5 »

10 »

50 »

1:10 000

1:25 000

1:50 000

1:100 000

-

1:250 000

1:500 000

1:1 000 000

1:5 000 000

Джерела та додаткові матеріали:

  • maps4u – опис;

  • Кузьмін Б. С., Герасимов Ф. Я., Молоканов В. М. та ін Короткий топографо-геодезичний словник. – М.: Надра, 1979. – С. 123.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply