Що таке тест Мюнстерберга?

Тест Мюнстерберга – психодіагностичних тест на сприйняття (визначення вибірковості уваги).

Розроблено німецько-американським психологом Гуго Мюнстерберг (1863-1916), представником практичної психології (психотехніки), переїхали в 1892 р. в США і викладав у Гарвардському університеті.

Мюнстерберг вивчав питання керівництва підприємствами, профвідбору, профорієнтації, виробничого навчання, пристосування техніки до психічних можливостей людини та інші фактори підвищення продуктивності праці робітників і доходів підприємців. З метою відтворення у лабораторії реальних життєвих ситуацій, до яких повинен адаптуватися суб'єкт праці, будував моделі (карти) цих ситуацій, що зображували в знаково-символічній формі поле сприйняття і дій. Займався також питаннями гіпнозу і психології показань свідків.

Мюнстерберг першим усвідомив важливість гуманізації процесу управління, так як менеджер зобов'язаний керувати насамперед людьми, а не машинами. Заслуга Мюнстерберга полягає також у тому, що його школа готувала перших у світі промислових психологів за заявками підприємств і організацій.

Він фактично створив першу в світі школу промислових психологів. У своїй роботі «Психологія і промислова ефективність», одержала широку популярність у світі, він сформулював основні принципи, відповідно до яких слід проводити відбір людей на керівні посади.

Методика проведення тесту:

Серед буквеного тексту є слова. Завдання випробуваного – переглядаючи рядок за рядком, як можна швидше знайти ці слова. Знайдені слова позначаються (підкреслюються). Шукати слід іменники в називному відмінку однини без використання специфічних термінів і абревіатур; якщо слова перетинаються або входять одна в одну, то використовують слово найбільшої довжини. Час тестування лімітовано.

Методика спрямована на визначення вибірковості уваги. Експериментатор фіксує час виконання завдання, кількість знайдених слів, кількість слів, неправильно сприйнятих випробовуваним, кількість слів, неправильно підкреслених, і кількість слів, які підкреслені понад норму.

Приклад тестування

Джерела та додаткова інформація:

  • testme.org.ua – Гуго Мюнстерберг;
  • www.referama.ru – школа людських відносин і її розвиток (Мюнстерберг, Фоллетт, Лайкерт, Мейо, Маслоу);
  • www.psyonline.ru – тест Мюнстерберга на сприймання;
  • www.lushertest.ru – пройти тест Мюнстерберга онлайн;
  • www.testsondi.ru – пройти тест Мюнстерберга;
  • rorshah.ru – пройти тест Мюнстерберга.

Додатково від Генон:

  • Що таке тест Люшера?
  • Що таке тест Роршаха?
  • Що таке тест Сонді?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply