Що таке теорема Віріа?

Теоремою Віріа називається співвідношення, що зв'язує середню кінетичну енергію системи частинок з діючими в ній силами.

Для класичної системи матеріальних точок теорема Віріа доведена в 1870 р. Клаузиусом.

Якщо K – середня кінетична енергія системи частинок, U – середня потенційна енергія системи частинок, то в спрощеному вигляді теорема Віріа виглядає як:

K = U – для гармонійних коливань,
K =-U / 2 – для гравітаційного чи електростатичної взаємодії.

Теорема Віріа записується як для квантово-механічних систем, так і в статистичній механіці.


Джерело: "Фізична енциклопедія", 1 том (М., 1988.).


Докладніше про теорему Віріа можна почитати, наприклад, тут.

Доказ теореми дано, наприклад, в Перший томі "Загального курсу фізики" Д.В.Сівухіна (М., Наука, 1989), стр.152.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply