Що таке такт виробництва і як його визначають?

Поточно-масове виробництво характеризується тим, що деталі після обробки на одному верстаті або робочому місці відразу передаються для обробки на інше робоче місце по ходу технологічного процесу. Переміщення деталей здійснюється за допомогою конвеєра, візків, тельферів і т.п. При поточно-масовому виробництві здійснюють синхронізацію операцій, тобто час на кожну операцію приймають рівним або кратним такту.

Організація потокового виробництва пов'язана з проведенням ряду розрахунків і підготовчих робіт. Вихідним моментом при проектуванні потокового виробництва є визначення обсягу випуску продукції і такту.

Такт – це проміжок часу між запуском (або випуском) двох суміжних виробів на лінії. Він визначається за наступною формулою (див. формула 1 в тексті).

Величина, зворотна такту, називається темпом роботи лінії. При організації потокового виробництва необхідно забезпечити такий темп, щоб виконати план з випуску продукції. Ритм визначає число деталей, що випускаються в одиницю часу (див. формула 2 в тексті).

Масове прямоточне виробництво також характеризується розташуванням обладнання в порядку послідовності технологічного процесу. Однак на відміну від поточно-масового виробництва час окремих операцій не синхронізовано між собою, тобто не завжди однаково такту. Внаслідок цього у робочих місць з великою тривалістю операцій періодично створюються запаси деталей і рух їх від верстата до верстата відбувається неритмічно. Тому прагнуть мати поточно-масове виробництво як більш досконалу форму виробництва.

Джерела та додаткова інформація:

  • ref.by – організація та планування виробництва;
  • izhgsha.ru – масштаб виробництва (основні поняття та визначення).

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply