Що таке свідомість?

Свідомість – форма відображення об'єктивної дійсності у псіхіці людини, Що характерізується тім, Що в ЯКОСТІ опосредствующего, проміжного фактора віступають Елементи суспільно-історічної практики, Що дозволяють будуваті об'єктивні (загальнопрійняті) картіні світу. Вихідний джерело суспільно-історічної практики – ції спільно здійснюваній працю. У індівідуальному розвітку окремі складові праці послідовно прівласнюються дитиною в спільній з доросли діяльності.

Функції свідомості людини

Весь спектр структури свідомості можна вивести Основні Його функції:

  • Відбівна: Свідомість організовує пізнавальні процеси (сприйняттів, уявлення, мислення), а кож організовує пам'ять.
  • Оціночна: Свідомість бере участь у формуванні Частина емоцій и більшості почуттів. Людина на рівні свідомості оцінює більшість подій и самого себе.
  • Креативна: Творчість Неможливо без свідомості. Багато довільні види уяви організовуються на свідомому рівні: вінахідніцтво, художня творчість.
  • Рефлексивно: Різновідом свідомості є самосвідомість – процес, за допомог Якого людина аналізує Свої думки и вчинків, спостерігає за собою, оцінює себе и т.д. Одне Із значень слова «рефлексія» – ції здатність свідомості людини зосередітіся на самому собі. Крім того, данім терміном галі позначається механізм взаєморозуміння, тобто осмислення Людиною того, Як міслять и відчувають Інші люди, з якімі ВІН взаємодіє.
  • Перетворююча: Людина Свідомо візначає більшість своїх цілей и намічає шлях до їх Досягнення. При цьому ВІН часто не обмежується вчинения уявним операцій з предметами и явищем, а віконує и реальні дії з ними, перетворюючі навколішній світ у відповідності Зі Своїми потребами.
  • Времяобразующая: Свідомість відповідає за Формування цілісної тімчасової картіні світу, в якій є пам'ять про минуле, усвідомлення справжнього и уявлення про майбутнє. ЦІМ свідомість людини відрізняється від псіхікі тварин.

Джерела інформації:

  • ru.wikipedia.org – Що таке свідомість;
  • psi.webzone.ru – визначення свідомості.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply