Що таке стагфляція?

Стагфляція (стагнація + інфляція) – термін, що використовується в сучасній макроекономіці. Позначає стан економіки, що характеризується застоєм (низькими темпами економічного зростання), зростанням інфляції, збільшенням безробіття.

Причинами стагфляції є політика монополій, що підтримують високий рівень цін в період криз, а також антикризові заходи, що проводяться державою, «по управлінню попитом» (наприклад, держ. Закупівлі) і «регульованим» зростанню цін.

До 70-х років XX ст. для циклічно розвивається економіки характерним було те, що спад виробництва і депресія викликали, як правило, зниження цін або, принаймні, гальмували їх підвищення. Явище стагфляції вперше досить чітко позначилося в період економічної кризи 1974-1975 рр.., Коли темп інфляційного зростання цін в США склав більше 10%. Аналогічна ситуація спостерігалася і при подальших спадах виробництва.

Стагфляція характеризує собою розвиток інфляційних процесів в умовах економічного спаду та депресивного стану економіки. Сам термін походить від двох понять, які характеризують одночасне перебування економіки у стані стагнації (згортання виробництва, депресії) і інфляції. Стагфляція – принципово нове явище, пов'язане з циклічним розвитком національної економіки і обумовлене новими умовами відтворення капіталу і структурними зрушеннями в національній економіці. Спад виробництва, криза або депресія, як правило, супроводжувалися не зростанням, а зниженням цін. В кінці 60-х – початку 70-х рр.. ця тенденція була перервана, що послужило початком стагфляційних процесів, з особливою силою проявилися в світових економічних кризах 1974-1975 рр.. і 1981-1982 рр..

Яскравим прикладом стагфляції може служити стан економіки Росії в 1991-1996 рр.., Коли при зростанні цін в десятки разів відбулося падіння ВВП майже в три рази.

Джерела інформації:

  • wikipedia.org – Матеріал в Вікіпендіі;
  • academic.ru – Тлумачення терміна;

Додаткова інформація:

  • pisali.ru – Стагфляція – нове макроекономічне поняття;

Додатково від Генона:

  • Vidpo.net – У чому різниця між номінальним ВНП і реальним ВНП;
  • Vidpo.net – Що таке індекс ММВБ;
  • Vidpo.net – Що таке стагнація;
  • Vidpo.net – Які фактори впливають на економічне зростання;
  • Vidpo.net – Що таке рецесія в економіці.

Category: Законодавство

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply