Що таке SMART-цілі?

Так звані розумні цілі (від англ. Smart – розумний) – це цілі, які задовольняють нижчепереліченим вимогам.


Існує кілька варіантів розшифровки абревіатури SMART, жирним виділені найбільш розповсюдженний трактування.S – specific, significant, stretching – конкретна, значна.


Мета повинна бути максимально конкретною і ясною. Ступінь її прозорості визначається однозначністю сприйняття всіма.


M – measurable, meaningful, motivational – вимірна, значуща, мотивуюча.


Мета повинна бути вимірної, причому критерії вимірювання повинні бути не тільки за кінцевим результатом, але і по проміжному.


A – attainable, agreed upon, achievable, acceptable, action-oriented – досяжна, погоджена, орієнтованих на конкретні дії.


Необхідно адекватно оцінювати ситуацію і розуміти, що мета досяжна з точки зору зовнішніх і внутрішніх ресурсів, якими володіє організація / підрозділ.


R – realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented – реалістична, доречна, корисна і орієнтована на конкретні результати.


Мета повинна бути реалістичною і доречною в даній ситуації, повинна вписуватися в неї і не порушувати баланс з іншими цілями і пріоритетами.


T – time-based, timely, tangible, trackable – на певний період, своєчасна, відстежувати.


Термін або точний період виконання – одна з головних складових мети. Вона може мати як фіксовану дату, так і охоплювати певний період.Джерела:
www.devbusiness.ru / development / strategy.htm
www.projectsmart.co.uk / smart_goals.html – матеріал англійською.


Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply