Що таке синтаксична норма?

Синтаксичні норми – це норми правильної побудови словосполучень і речень. Дотримання синтаксичних норм – найважливіша умова правильності мови.

Синтаксичні норми включають правила узгодження слів і синтаксичного управління, співвіднесення частин пропозиції один з одним за допомогою граматичних форм слів з тією метою, щоб пропозиція була грамотним і осмисленим висловом.

Порушення синтаксичних норм призводить до синтаксичним помилок різного типу.

Наприклад, порушення синтаксичних норм мається на наступних пропозиціях:

 • Читаючи книгу, виникає питання про майбутнє країни.
 • Поемі характерний синтез ліричного і епічного начал.
 • Вийшовши заміж за його брата, ніхто з дітей не народився живим.

Типи синтаксичних помилок

 • Помилки в управлінні. Особливості управління в російській мові
 • Вправи до теми «Помилки в управлінні»
 • Помилки в узгодженні. Особливості узгодження в російській мові
 • Вправи до теми «Помилки в узгодженні»
 • Помилки в побудові і вживанні речень із однорідними членами. Особливості речень із однорідними членами
 • Вправа до теми «Помилки в побудові і вживанні речень із однорідними членами»
 • Помилки в побудові і вживанні пропозицій з причетними оборотами. Особливості пропозицій з причетними оборотами (додатково на Генон см. Як правильно вживати причастя і причетні обороти)
 • Вправи до теми «Помилки в побудові і вживанні пропозицій з причетними оборотами»
 • Помилки в побудові і вживанні пропозицій з дієприслівниковими зворотами. Особливості пропозицій з дієприслівниковими зворотами (додатково на Генон см. Як правильно вживати дієприслівники і дієприслівникові обороти)
 • Вправа до теми «Помилки в побудові і вживанні пропозицій з дієприслівниковими зворотами»
 • Помилки в побудові та вживанні складних речень, прямої і непрямої мови. Деякі особливості вживання складних речень, прямої і непрямої мови

 • Вправа до теми «Помилки в побудові та вживанні складних речень, речень з прямою і непрямою мовою»

Відповіді до вправ (доступ платний)

Додатковий матеріал за темою «Синтаксичні норми» можна знайти в наступних посібниках:

 • М.П. Усачова, А.В. Мілюков, С.Г. Казаріна «Стилістика і культура мови: навчальний посібник по російській мові» (вправи);
 • Д.Е. Розенталь «Говоріть і пишіть по-російськи правильно» (науково-популярний виклад теорії російської мови про норми мови).

Джерела:

 • Визначення синтаксичної норми на сайті langrus.ru
 • Теоретичний і практичний матеріал по темі «Синтаксичні норми» у посібнику Балашової Л.В., Дементьєва В.В. «Російська мова і культура спілкування»

Додатково на Генона про норми мови:

 • Що таке лексична норма?
 • Де знайти вправи з теми «Лексичні норми»?
 • Де знайти теоретичний матеріал за темою «Лексичні норми»?
 • Які бувають лексичні помилки?
 • Як сказати правильно: «Кафе-їдальня закритий (про, а) на ремонт»?
 • Як узгодити присудок із підметом, який має при собі додаток (кафе-їдальня, диван-ліжко)?
 • Які помилки називаються мовними?
 • Де знайти приклади мовних помилок?
 • Де знайти перелік мовних помилок?
 • Які помилки називаються граматичними?
 • Де знайти приклади граматичних помилок?
 • Де знайти перелік граматичних помилок?
 • Як розрізняти граматичні та мовні помилки?
 • Як розрізняти граматичні та орфографічні помилки?
 • Яка інформація з російської мови є в базі даних Генона?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply