Що таке сервіс Capitaller?

Capitaller (Капіталлер) – це web-сервіс колективного управління гаманцями і знаходяться на них засобами в інтересах групи учасників системи WebMoney Transfer, об'єднаних для спільної діяльності з метою одержання прибутку.

Капіталлер – це спеціалізована версія програми WM Keeper, що реалізовує колективний доступ до гаманців і управління коштами у відповідності з різними алгоритмами, призначуваними користувачами з метою автоматизації проведення операцій.

Сервіс Capitaller інтегрований з сервісом Shareholder, на якому здійснюється управління частками Бюджетних Автоматів, створених на сервісі Capitaller.

Основні терміни

Бюджетний автомат (БА) – це спеціалізована версія програми WM Keeper, призначена для колективного управління електронними гаманцями WebMoney. Бюджетний автомат функціонує в рамках сервісу Капіталлер, має WMID і є повноправним учасником системи WebMoney Transfer. БА призначений в першу чергу для підприємств, які отримують дохід від продажу товарів і послуг з оплатою через систему WebMoney Transfer. Весь обсяг прав по управлінню Бюджетним Автоматом поділений на частки управління, розмір і кількість яких задається Ініціатором при реєстрації БА.

Реквізити БА – це WM-ідентифікатор і номери дохідних гаманців, які створюються системою при реєстрації БА, а також WM-ідентифікатор ініціатора (адміністратора) автомата.

Персонал БА – це власники WM-ідентифікаторів, що мають атестат не нижче початкового, яким відкритий доступ до управління одним, кількома або всіма гаманцями даного автомата.

Ініціатор БА – учасник системи WMT, який ініціював процедуру створення Бюджетного автомата; повинен мати персональний атестат.

Адміністратор (управляючий) БА – учасник системи WMT, наділений найвищим рівнем прав управління в рамках Бюджетного автомата; повинен мати персональний атестат.

Структура сервісу дозволяє:

 • настроювати автомати бюджетування процесів і підприємств;
 • визначати і вести статті витрат і доходів;
 • настроювати гаманці на обслуговування бюджетних статей і виконання різних правил розподілу коштів: по досягненню на гаманці певної суми, частинами в процентному співвідношенні до загальної суми, по певних дат, з певною періодичністю и.т. д.;
 • призначати відповідальних за ведення статей бюджету, контролювати гаманці відповідальних, передавати повноваження по управлінню гаманцями.
 • При переказах коштів між гаманцями бюджетного автомата комісія не стягується. При виведенні коштів з бюджетного автомата стягується комісія – 0,8%.

Права доступу

Обов'язковою умовою отримання доступу до Капіталлеру є наявність атестата WebMoney Transfer: для створення первинних настройок і алгоритмів – персонального і вище, для доступу до чинного Капіталлеру – початкового атестата і вище.

Творець Капіталлера призначає відповідальних за управління різними бюджетними статтями, наділяючи їх відповідними правами доступу до гаманців і функціям автомата.

Адміністративні повноваження можуть передаватися, повністю або частково, іншим користувачам зі списку персоналу.

Персонал – це власники WM-ідентифікаторів, які мають доступ до одного, кількох або всіх гаманцях даного автомата.

Окрім персоналу доступ до управління Капіталлером, шляхом участі в голосуваннях, мають власники часток. Передача часток від одного власника іншому здійснюється за допомогою сервісу Shareholder.ru.

Капіталлер може використовуватися:

 • для проведення розрахунків між користувачами бюджетного автомата, при яких ні відправник, ні одержувач коштів не несуть додаткових витрат;
 • для спільного управління коштами, з можливістю встановлення тієї ступеня прозорості операцій, яка найбільш прийнятна для що беруть участь в управлінні сторін;
 • для побудови білінгових систем на основі бескоміссіонного інтерфейсу і гнучкої структури бюджетування;
 • для запобігання конфліктних ситуацій і вирішення спорів при організації спільної діяльності. Незалежність бюджетного автомата від зовнішніх факторів дозволяє розглядати його як надійний третейський орган у спорах між декількома керуючими (власниками прав адміністратора), а також у спорах між адміністрацією автомата і власниками часток.

Джерела інформації:

 • www.capitaller.ru – інформація про сервіс;
 • wiki.webmoney.ru – інформація про сервіс.

Category: Інтернет

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply