Що таке сенсуалізм?

Сенсуалізм (від лат. sensus – відчуття, почуття) – напрямок в теорії пізнання, згідно з яким відчуття і сприйняття – основна і головна форма достовірного пізнання. Характеризується допущенням, що всі зміст психічного життя вичерпується чуттєвими враженнями, одержуваними в процесі життєдіяльності суб'єкта пізнання. Це вчення бере свій початок у філософських школах епікурейців і стоїків, де було запропоновано розглядати розум як «чисту дошку», на якій досвід креслить свої письмена. У подальшому на основі сенсуалізму виникла асоціативна психологія, в якій завданням психологічного експерименту бачилося виявлення первинних чуттєвих елементів, або відчуттів, з яких складається вся душевна життя.

Великі філософи-сенсуалісти:

  • Протагор – давньогрецький філософ, один із старших софістів;
  • Джон Локк;
  • Етьєн Бонно де Кондільяк.

У давнину сенсуалізм можна відзначити в системах Епікура і стоїків. Відчуття утворюються, на думку Епікура, тим, що від предметів відокремлюються образи, які потрапляють в органи відчуттів і насильно ними сприймаються. Усяке відчуття істинно. У відчуттях полягає критерій істини; все, що не згідно з цим критерієм, хибно.

Джерела інформації:

  • ru.wikipedia.org – що таке сенсуалізм;
  • psi.webzone.ru – визначення сенсуалізму.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply