Що таке роялті?

Роялті (англ. royalties) – В широкому сенсі слова: юридичний термін, що позначає компенсацію за використання патентів, авторських прав, природних ресурсів та інших видів власності, виплачувану у вигляді відсотка від вартості проданих товарів і послуг, при виробництві яких використовувалися патенти, авторські права та ін

Роялті в авторському праві – авторський гонорар; періодичні виплати, що належать власникові авторських прав за кожну публікацію, публічне відтворення або інше використання його твору. Є компенсацією за використання патенту, авторського права, та інших видів інтелектуальної власності, що виплачується у вигляді відсотка від вартості проданих товарів і послуг, при виробництві яких використовувалися патенти, авторські права та ін На практиці розміри авторського гонорару встановлюються у вигляді фіксованих ставок, які виплачуються ліцензіатом через узгоджені проміжки часу протягом дії ліцензійної угоди. Ставка авторського гонорару встановлюється у відсотках від вартості чистих продажів ліцензійної продукції, її собівартості, валового прибутку або визначається в розрахунку на одиницю продукції, що випускається. Найбільш поширеним методом є числення авторського гонорару у відсотках від вартості продажів продукції.

Роялті у франчайзингу – винагороду у вигляді періодичних відрахувань фіксованих ставок, визначених франчайзером на підставі власної оцінки вартості права використання торговельної марки єдиної франчайзингової мережі, які виплачуються франчайзі франчайзеру щомісяця.

Роялті в економіці, земельному праві – рентна плата за право розробки природних ресурсів, внесена підприємцем власнику землі або надр.

Джерела інформації:

  • bank24.ru – довідник економічних термінів (роялті);
  • ru.wikipedia.org – матеріал з Вікіпедії;
  • jobs.ua – роялті, визначення;
  • yurist-online.com – роялті, визначення;
  • radvert.ru – роялті (франчайзинг).

Додатково на Vidpo.net:

  • Що таке франчайзинг?
  • Що така угода франшизи?

Category: Законодавство

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply