Що таке ринок праці?

Загальна характеристика ринку праці

Ринок праці – це система конкурентних зв'язків між учасниками ринку (підприємцями, трудящими і державою) з приводу найму, використання працівника у суспільному виробництві.

Об'єктом купівлі-продажу на ринку праці є право на використання робочої сили, предметом торгу є певний вид здібностей людини і тривалість його застосування. Він характеризує також відносини в сфері зайнятості з приводу обміну здібностей до праці на грошовий еквівалент життєвих засобів, тобто на заробітну плату.

Ринок праці – сфера, де підприємці та трудящі спільно ведуть переговори, колективні або індивідуальні, щодо заробітної плати та умов праці (визначенням Міжнародної організації праці).

Зазвичай поняття «ринок праці» і «ринок робочої сили» використовують як тотожні. У строго науковому плані праця і робоча сила як поняття не тотожні, але взаємопов'язані. Під робочою силою розуміють потенційні здібності людини до праці, а під працею – доцільну людську діяльність (або функціональну здатність людини до праці). Праця не може бути здійснений без здатності до праці, а остання реалізується в процесі трудової діяльності.

До ринку праці відноситься сфера обміну (купівля-продаж) праці, сфера відтворення трудового потенціалу (ринкові механізми освіти, професійної підготовки тощо) і сфера використання праці (ринкові механізми управління персоналом на виробництві).

Складовими елементами ринку праці є люди, які виступають носіями робочої сили і наділені такими людськими якостями, як психофізіологічні, соціальні, культурні, релігійні, політичні та ін Ці особливості роблять істотний вплив на інтереси, мотивацію, ступінь трудової активності людей і відбиваються на стані ринку праці.

Принципова відмінність праці від всіх інших видів виробничих ресурсів у тому, що він є формою життєдіяльності людини, реалізації її життєвих цілей та інтересів. Саме тому ціна праці являє собою не просто різновид ціни за ресурс, а ціну життєвого рівня, соціального престижу, благополуччя працівника і його сім'ї.

Функції ринку праці

Функції ринку праці визначаються роллю праці в житті суспільства, коли праця виступає найважливішим джерелом доходу і добробуту. З економічної точки зору праця – найважливіший виробничий ресурс, тому без нього неможливе існування жодної фірми чи держави, неможливий сам виробничий процес. У відповідності з цим виділяють головні функції ринку праці:

 • Соціальна функція полягає у забезпеченні нормального рівня доходів та добробуту людей, нормального рівня відтворення продуктивних здібностей працівників.
 • Економічна функція ринку праці полягає в раціональному залученні, розміщенні, регулюванні і використанні праці, що дозволяє особливо виділити розміщувати і селективну функції.
 • Размещающая функція являє собою розміщення робочої сили виходячи і у відповідності з попитом. Ця функція припускає, що організація і функціонування ринку праці повинні служити раціональному розміщенню робочої сили по окремих підприємствах, галузям і регіонам. Формування такої мережі розміщення є основою регулювання ринку праці на всіх рівнях управління. Це означає, що ефективність економіки залежить від того, наскільки оптимально відбувається процес функціонування системи ринку праці. В основному дана функція проявляється на регіональному та макро-регіональному рівнях.
 • Селективна функція полягає у виборі робочої сили виходячи з попиту і пропозиції, а також виходячи з професійно-кваліфікаційних характеристик робочої сили. Найбільш істотно проявляється ця функція на мікроекономічному рівні.
 • Стимулююча функція сприяє розгортанню конкуренції між його учасниками, підвищенню зацікавленості у високоефективному працю, підвищенню кваліфікації та зміни професії.

Класифікація ринків праці

Класифікація ринків праці здійснюється на основі самих різних критеріїв. За критерієм просторової сфери ринку праці можна розрізняти (стосовно до федерального типу побудови держави і адміністративним поділом Росії) федеральний, республіканський, крайової, обласної, міської, районної, сільський ринки праці, ринки праці мегаполісів (типу Москви, Санкт-Петербурга та ін) . На рівні міждержавних соціально-трудових відносин можна виділити міжнародний ринок праці, ринки праці міждержавних регіонів (європейський, латиноамериканський, середньоазіатський, країн СНД).

За критерієм часових параметрів виділяються перспективний, прогнозний та поточний ринки праці.

За критерієм співвідношення попиту і пропозиції праці – рівноважний (збалансований), дефіцитний (попит перевищує пропозицію) і надлишковий (пропозиція перевищує попит) ринки праці.

За критерієм етапності виділяють формується ринок, ринок перехідного періоду, зрілий (або розвиненою) ринок праці.

За критерієм соціальної групи розрізняють ринки переважно фізичної праці (робітники), переважно розумової праці (службовці), переважно творчої праці (інтелігенція), селянської праці і т.д.

У межах зазначених соціальних груп виділяються ринки праці кваліфікації. Так, серед робітників можна виділити висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані і некваліфіковані групи. Сегментація ринків праці носить динамічний і суперечливий характер.

Механізм функціонування ринку праці

Основними елементами механізму функціонування ринку праці є:

 • Попит на працю. Попит на працю визначається потребами роботодавців у наймі певної кількості працівників необхідної кваліфікації для виробництва товарів і послуг з урахуванням сукупного попиту. Крива попиту на працю має негативний кут: із зростанням загального рівня заробітної плати попит на працю падає.
 • Пропозиція праці. Пропозиція праці також визначається потребами людей працездатного віку в нормальному відтворенні своїх здібностей і підтриманні достатнього рівня добробуту, а тому воно, так само як і попит, залежить від величини заробітної плати. Але залежність тут інша. Крива пропозиції праці має позитивний кут нахилу: із зростанням загального рівня заробітної плати пропозиція праці збільшується. Ринкова пропозиція праці для певного виду праці при даній заробітній платі є сума обсягів пропозиції всіх працівників. Загальна пропозиція праці в економіці залежить від чисельності працівників, готових продавати робочу силу роботодавцям. Чисельність таких працівників залежить від рівнів народжуваності, смертності та міграції населення, фізичної здатності бути продуктивним працівником, доступності інших джерел існування (крім зарплати), особистого вибору між роботою і дозвіллям, альтернативної вартості найманої праці. Інші джерела існування включають в себе пенсії, допомоги, субсидії, відсотки з вкладеного капіталу, дивіденди і будь-які інші доходи, для отримання яких немає необхідності безпосередньо працювати.
 • Ціна праці. При зміні заробітної плати на вибір працівника справляють вплив ефект доходу і ефект заміщення. До певного моменту ріст заробітної плати збільшує пропозиція праці. Після ж досягнення максимального рівня в міру подальшого зростання заробітної плати пропозиція праці (кількість відпрацьованого часу) починає скорочуватися, так як високі доходи стимулюють більш різноманітний і тривалий дозвілля, а не праця. Одна і та ж причина, а саме – збільшення заробітної плати – призводить і до зростання, і до скорочення пропозиції праці.

Більш детальну інформацію, присвячену вивченню сучасних проблем ринку праці, можна отримати на інформаційному порталі labourmarket.ru. У розділі «Книги» можна завантажити деякі книги і наукові праці, присвячені даній проблемі, а крім того ознайомиться зі списком книг рекомендованих до вивчення.

Корисні книги

Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Теорія ринку праці: Учеб.-метод. посібник. 2-е изд., Испр. – М.: Економічний факультет МГУ; ТЕИС, 1999. – 192 с. Навчально-методичний посібник, підготовлене для студентів економічного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, які вивчають курс «Економіка праці та трудових ресурсів». В оновленому вигляді програма даного курсу включає, поряд з традиційними проблемами управління і організації праці на підприємстві, проблеми функціонування ринку праці та питання державного регулювання соціально-трудових відносин. Книга містить вісім розділів: пропозиція праці, попит на працю, функціонування ринку праці, якість робочої сили, заробітна плата, мобільність на ринку праці, безробіття, профспілки та соціальне партнерство. Мета посібника – дати в стислій формі основні теоретичні підходи та моделі, що вивчаються в економічній теорії праці.

Скачати книгу «Теорія ринку праці» можна за наступними посиланнями (розмір файлу 13,57 Мб):

 • Letitbit
 • Turbobit
 • Depositfiles

А.В. Кашепов та ін Ринок праці: проблеми та рішення: Монографія. – М.: Науковий експерт, 2008. – 232 с. Книга присвячена сучасним проблемам ринку праці та можливостям їх вирішення. Окремі глави присвячені ринку праці в Росії, безробіття, попиту на працю. Дуже докладно розглянуті фактори, що впливають на ринок праці і державна політика на ринку праці. Також в книзі представлений аналіз сучасного стану ринку праці Росії, перспективи його розвитку.

Скачати книгу «Ринок праці: проблеми та рішення» можна за наступними посиланнями (розмір файлу 14,66 Мб):

 • Letitbit
 • Turbobit
 • Depositfiles

Джерела та додаткова інформація:

 • Журавльова Г.П., Економіка: Підручник. – М., МАУП, 2001. – 574 с.;
 • Сєдов В.В., Економічна теорія: Частина 2. Мікроекономіка: Учеб. посібник. – Челябінськ: Вид. Челяб. держ. ун-ту, 2002. – 115 с.;
 • rudiplom.ru – стаття «Ринок праці: його сучасна структура і ціна товару»;
 • dialogbv.ru – стаття «Ринок праці».

Додатково на Vidpo.net:

 • Де шукати роботу в Інтернеті?
 • Що таке служба зайнятості населення (СЗН)?
 • Які фактори впливають на ринок праці?
 • Де знайти інформацію про вакансії, семінарах з працевлаштування, тренінгах, новинах ринку праці?
 • Де можна дізнатися адреси і телефони центрів зайнятості населення?
 • Де в Інтернеті можна придбати книгу «Легкий спосіб пройти співбесіду при прийомі на роботу. Всі запитання та відповіді »?
 • Як поводитися на співбесіді?
 • Як правильно скласти резюме?
 • Що таке портфоліо?
 • Як правильно шукати роботу?
 • Де знайти роботу?
 • Як і де можна підробити студенту?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply