Що таке ремесло?

Ремесло – дрібне ручне виробництво, засноване на застосуванні ручної знарядь праці, особистому майстерності Працівника, Що дозволяє віробляті вісокоякісні, часто вісокохудожні вироби.

Ремесло вінікло з качаном виробничої діяльності людини, пройшло трівалій історичний шлях розвітку, пріймаючі Різні форми:

  • домашнє ремесло – в умів натурального господарства;
  • ремесло на замовлення – в умів розкладання натурального господарства;
  • ремесло на ринок.

З виникненням ремесла на замовлення и особливо на ринок зв'язана Поява и Розвиток міст Як реміснічо-торгівельніх центрів. Домашнє ремесло нерідко назівають домашніх промісловістю (тобто виробництвом несільськогосподарської продукції), ремесло на замовлення и на ринок – кустарної промісловістю. У російської статистичної літературі нерідко все реміснікі XIX-XX ст. називаєся кустарями.

Домашнє ремесло широко Поширення Протяг всієї Історії докапіталістічніх суспільств. Сільське населення справляло велику Частину споживання їм реміснічіх виробів. Поступово ведучих роль Почаїв відіграваті ремесло на замовлення и рінок. У стародавній Греції, стародавніх Рімі, в країнах стародавнього Сходу малося значний кількість ремісніків, провідніх самостійне господарство и Що виготовляємої вироби на замовлення або ринок.

Становлення професійного ремесла, особливо в містах призвели до Виникнення Нової сфери виробництва и нового соціального шару – міськіх ремісніків. Виникнення розвинення форм їх організації (цехи), Що захіщалі інтересі даного кулі, створ особливо спріятліві умов для роз ¬ витку міського ремесла в середні віки. Провіднімі Галузо міського ремесла булі: сукноделіе, виробництво металевих ВИРОБІВ, ВИРОБІВ зі скла та ін

У процесі промислового перевороту (середина XVIII в. – Перша половина XIX ст.) Фабрично-Заводська промисловість, засновалося на застосуванні машин, вітісніла ремесло. Ремесло (на замовлення и на ринок) збереглося в галузях, пов'язаних з обслуговування індівідуальніх потреб Споживача або з виробництвом дорогих художніх ВИРОБІВ – гончарство, ткацтво, художнє різьблення и т. д.

Більшою мірою ремесло збереглося в слаборозвиненості країнах. Однак и тут відбувається Його вітіснення фабрично-Заводська промісловістю в результаті індустріалізації ціх країн. Зберігаються народно-художні ремесла, пов'язані з обслуговування туризму та експортом.

У России після 1917 року число ремісніків и кустарів різко скороти, смороду булі об'єднані в промисловостей кооперацію. Зберегліся Ліше кілька всесвітньо відоміх народніх художніх проміслів: Гжельськая кераміка, Дімковская іграшка, Палехськая мініатюра, хохломськіх розпис та ін

Історія ремесла сягає качанів виробничої діяльності людини. У умів первіснообщінної форми організації життя людей панували домашнє ремесло (виробництво ВИРОБІВ з каменю, дерева, кісткі, глиняного посуду и т. д.). З переходом людства до землеробсько-скотарської економікі и осілого способу життя, коли ускладнюється ремісніча техніка и з'являються Нові Галузі виробництва, відбувається віділення ремісніків, зайнятих спеціально Якима видом ремесла. Це БУВ Перший Крок на шляху відокремлення ремесла від сільського господарства, Що давши великий Поштовх розвітку реміснічого виробництва.

З віділенням професійного міського ремесла з'являється новий соціальний шар – Міські реміснікі, Який зіграв Важливим роль у роз ¬ витку суспільства. У Кіївській Русі Вже в XII в. булі відомі Більше 40 реміснічіх спеціальностей (теслярі, бондарі, столяри, іконопісці, шевці и т. д.). Однак процес розвітку ремесла в XIII в. в більшості руських земель БУВ перерваній ордінськім ярмом и ставши відновлюватіся Ліше після Звільнення від нього. Альо в спеціфічніх умів утворення Російської централізованої держави процес Формування об'єднання ремісніків в організації, на відміну від Західної Європи Гірськолижний, не отримавших розвітку.

В основному ремесло Було зосереджено в вотчинах землевласніків-бояр, в які належали державі міськіх слободах. Протяг XVI в. в Країні різко зросла кількість реміснічіх спеціальностей по обробці металу, шкірі, дерева и т. д., все більша кількість ВИРОБІВ віроблялося для ринка. Інтенсівній Розвиток дрібнотоварного виробництва в XVII в. Багато в Чому підготувало грунт для Економічних перетвореності Першої чверті XVIII в. Причому ремісніче виробництво сусіділо з мануфактурної промісловістю.

У XVIII в. з'явилися ремесла, дублювалі мануфактури. Кустарне виробництво XVIII – качанів XIX ст. в России за формою організації праці часто виступать в ЯКОСТІ децентралізованої мануфактури. У XIX в. у зв'язку з аграрним перенаселенням в Країні широкий Розвиток ОТРИМАНО кустарного промисловість (промисли) в селі. У цілому ж Розвиток машинного виробництва вело до зниженя Частки кустарних ВИРОБІВ в загальній товарній масі на ринку.

Джерела:

  • abc.informbureau.com – Що таке ремесло;
  • ru.wikipedia.org – ІНФОРМАЦІЯ Вікіпедії;
  • slovopedia.com – ІНФОРМАЦІЯ Зі словника;
  • vocable.ru – ремесло;
  • interpretive.ru – історична енциклопедія: Що таке ремесло.

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply