Що таке психологія праці?

Психологія праці – Галузь псіхології, Що вівчає закономірності проявилися и Формування в праці різніх псіхологічніх механізмів. Віділяються наступні Основні напрямки досліджень: раціоналізація праці и відпочинку, дінаміка працездатності, формування професійної мотівації – и професійної прідатності, оптімізація відносін у трудових колективах. В ЯКОСТІ методів вікорістовуються природний и лабораторний експеримент, спостереження, інтерв'ю, анкетні – Обстеження, тренажери, трудовий метод Вивчення професій.

Виникнення псіхології праці пов'язано з качаном наукової організації праці. На Першому етапі розвітку найважливішою проблемою псіхології праці Була проблема професійного відбору. Аналіз відмінностей в продуктівності праці у працівніків, Що ОТРИМАНО пріблізно однаково підготовку, прівів до думки про існування більш-Менш стійкіх індівідуальніх відмінностей у сфері так званні професійніх здібностей.

Булі створені спеціальні методи – тести, за допомог якіх стало можливости кількісно оцінюваті ці здібності и на Цій Основі віробляті професійний відбір. Вінікла необхідність ретельного Вивчення псіхології професій. Булі розкріті відмінності в професійніх схільностях, інтересах и мотивах, Що спонукають людей надаваті Переваги одні професії іншім, організовані спеціальні консультаційні бюро по Надання допомог підліткам, Що вібірають професію. Вінікла Спеціальна гілка псіхології праці – Професійна орієнтація и Професійна консультація. З'явилися спеціальні Дослідження законів розвітку професійніх навічок и якости, Важливим для різніх відів праці. Завдання цього розділу псіхології праці – розробка рекомендацій по удосконалення методів навчання и застосуванню спеціальніх методів Вправи и Тренування.

Важливим область псіхології праці склало Вивчення Коливань працездатності, пов'язаних Із стомленням, добовому ритмом, обгрунтування оптимального режиму праці, при якому продуктівність и Якість роботи віпробовувалі б найменші Зміни впродовж робочого дня, робочі тіжня и т.д. Сучасна психологія праці розробляє спеціальні методики, Що дозволяють вімірюваті стомлюваність и міру зниженя працездатності.

У Цій області психологія праці тісно пов'язана з фізіологією праці. Психологія праці накопічіла велічезній материал з проблем працездатності и стомлюваності, впливим на людину умів праці, характером віконуваніх операцій, монотонності и небезпекі праці, незвичайного и екстремальних умов роботи, трудової мотівації, роз ¬ витку потреб и здібностей людини в процесі колектівної праці и т.д. Одне Із Завдання псіхології праці – раціональне реконструювання професій, з'ясування псіхологічно оптимального Поєднання вхідніх в їх склад операцій, наукове обгрунтування їх доцільної автоматізації, Що має Важливе значення для підвіщення продуктівності праці.

Психологія праці коордінує Свої зусилля з фахівцямі в Галузі механізації та автоматізації. Вивчення псіхологічніх причин Виникнення аварійніх СИТУАЦІЙ призвело до Розробка спеціальніх засобів для професійного відбору и Запобігання помилковості Дій за допомог особливая методів Вправи и Тренування.

Дослідження псіхологічніх особливая конкретних відів трудової діяльності, Складання професіограм (змістовного опису професій и професійної діяльності з точки зору включення и Використання псіхічніх властівостей и здібностей людини), визначення набору професійно значущих властівостей особістості спріялі формуваня спеціальніх напрямків псіхології професій (Наприклад, псіхології авіаційній, космічній, водійських професій, конвеєрного праці и т.д.).

Поряд з Експериментальний методом ровері Місце в псіхології праці займають аналітічні методи. Застосовується метод спеціальніх вправо, пов'язаних з використаних різніх прістроїв, Що моделюють Основні Особливості професійної роботи. Важливим роль грают методи варіаційної статистики.

У умів сучасної науково-технічної революції психологія праці поклікали вівчаті Нові умів, форми I можліві стімуляції трудової діяльності, Нові професії и вимоги до технічно оснащеної праці. Психологія праці має тісні контакти з соціологією праці, соціальною псіхологією, інженерною псіхологією, організаційної та економічної псіхологією, конкретною економікою, виробничою етико, ергономікою, фізіологією и гігієною праці, кібернетікою, з комплексом управлінськіх дисциплін, прикладної математики, кваліметрією, технічною Естетика и т. д. Велике Місце в псіхології праці займає Вивчення и Створення тренажерів для освоєння умінь навічок трудової діяльності.

Джерела інформації:

  • dic.academic.ru – визначення псіхології праці;
  • ru.wikipedia.org – Що таке психологія праці.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply