Що таке профіль місцевості?

Профіль місцевості являє собою вертикальний розріз рельєфу місцевості.

Для побудови профілю по якомусь напрямку на топографічній карті або топографічному плані прокреслюють пряму, на якій відзначають і визначають по горизонталях висоти точок її перетину з вершинами висот і перегинами скатів. Отримані точки переносять на лінію підстави профілю на кресленні і відновлюють в них перпендикуляри до основи, по яких у великому масштабі (в 5-10 разів крупніше масштабу карти або плану) відкладають відносні висоти точок над тією з них, яка має найменшу абсолютну висоту. Отримані точки з'єднують плавною кривою, яка і буде зображенням профілю рельєфу по даному напрямку. Таким же чином можна побудувати на кресленні профіль місцевості за даними нівелювання.

Джерела та додаткові матеріали:

  • best-stroy.ru – визначення профілю місцевості;
  • geodesiya.ru – побудова профілю місцевості;
  • window.edu.ru – побудова профілю місцевості по заданому напрямку;
  • Кузьмін Б. С., Герасимов Ф. Я., Молоканов В. М. та ін Короткий топографо-геодезичний словник. – М.: Надра, 1979. – С. 200.

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply