Що таке приставка як частина слова?

Приставка – морфема, яка стоїть перед коренем і зазвичай служить для утворення нових слів.

Як знайти приставку в слові

 • Щоб знайти приставку в слові, треба підібрати однокореневі слова і знайти в них спільну частину – корінь, а та морфема, яка буде знаходитися перед коренем, і буде приставкою.

Наприклад,

1) у слові переменка виділяється корінь -мен- в результаті добору однокореневих слів міняти, обмін, заміна та ін; отже, в слові переменка приставка пере-.

2) у слові висловлювати корінь -оповідь-, так як це загальна частина однокореневих слів переказувати, висловити, сказати, розповідь, казка; Отже, в слові висловлювати приставка ви-.

 • Приставка може знаходитися безпосередньо перед коренем (Перехід) або перед іншою приставкою (Перездати).
 • У складних словах приставка може знаходитися в середині слова, якщо вона стоїть перед другим коренем (Газопровід).
 • Деякі приставки, як і коріння, можуть виступати в різних варіантах, тобто в них можливі чергування голосних і приголосних:

1) у всіх приставках на приголосний можлива побіжна голосна про в кінці приставки:
надривати - надірвати, підберу - підібрати, розженеться - розігнатися;

2) в приставках пере-/пре-, через-/чрез- представлені полногласной і неповноголосні варіанти: перегородка - перепона, черезсмужжя - надмірний;

3) в приставках на -з- представлено чергування з / c (Безтурботний - неспокійний);

4) в приставці раз- чергування а / о (Розіграти - розіграш).

Вправи на тему «Розмежування приставок і початкових літер кореня»

1. З наведеного списку слів виберіть слова з приставкою від- і з приставкою про-:

відбір, покуштувати, ствердіти, відвернути, відгул, готель, відкусити, відлив, відбиток, отруєння, відрізок, обтрусити, отупеть, батьківський, вітчизна.

Відповідь:

від-: відбір, покуштувати, відвернути, відгул, відкусити, відлив, відбиток, відрізок.

про-: ствердіти, отруєння, обтрусити, отупеть.

Пояснення: у словах готель, батьківський і вітчизна немає приставки.

2. З наведеного списку слів виберіть слова з приставкою під- і з приставкою по-:

подагра, подарунок, рухливий, підворіття, падлюка, підлива, піднос, підвіконня, подорожник, підробити, подруга, подумати.

Відповідь:

під-: підворіття, підливка, піднос, підвіконня, підробити.

по-: подарунок, рухливий, подорожник, подруга, подумати.

Пояснення: у словах подагра і негідник немає приставки.

3. У якому з слів не така приставка, як в інших словах:

скрикнути, скочити, скипіти, згадати, змахнути, стривожитися?

Відповідь: вскочити. У слові вскочити приставка в- (Корінь -Скоч-, СР вискочити), В інших словах приставка НД- (У разі змахнути представлений варіант цієї приставки вз-).

Джерело:

 • rus.1september.ru – стаття Є.В. Муравенко «Морфеміка»

Додатково:

 • Вправи на тему «Правопис префіксів»
 • Правопис префіксів (теорія)
 • Як розбирати слова за складом
 • Морфемний і словотворчий аналіз слова (багато прикладів)
 • Вправи на тему «Морфемний і словотворчий розбір слова»

Додатково на Генон:

 • Що таке корінь слова?
 • Де знайти вправи до теми «омонимичности коріння»?
 • Що таке основа слова?
 • Які є частини слова?
 • Які слова називаються спорідненими?
 • Які слова називаються однокореневі?
 • Що таке словотвірне гніздо?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply