Що таке префіксально-суфіксальний спосіб творення слів?

Утворення нових слів за допомогою приставок, суфіксів, нульових суфіксів, постфікса

Примітка. У даному відповіді нульове закінчення позначений знаком «Ο» через брак технічної можливості позначити його, як прийнято у лінгвістиці, знаком квадрата: стіл Ο, добрий Ο, читав Ο.

Найбільш продуктивним у російській мові є утворення нових слів за допомогою приставок, суфіксів, постфікса.

А. префіксального способу – утворення нових слів за допомогою приставок. Наприклад, дієслово переплисти утворений від дієслова плисти за допомогою приставки пере- (Пере-пли-ть ← пли-ть).

 • Словотворча приставка приєднується до всього слова. При цьому похідні слова, утворені префіксальним способом, завжди відносяться до тієї ж частини мови, що й виробляють слова.
 • Префіксальних спосіб використовується при утворенні всіх знаменних частин мови: дис-комфорт ← комфорт; ви-ходи-ть ← ходи-ть; Над-обдарованими-ий ← обдарованих-ий; По-нині ← нині.

 • Але найбільш продуктивний він при утворенні нових дієслів: за-пе-ть ← пе-ть; До-пе-ть ← пе-ть; Із-пе-ть ← пе-ть; Пере-пе-ть ← пе-ть.

Б. суфіксальний спосіб – утворення нового слова за допомогою словотворчих суфіксів. Наприклад, дієслово смолити утворений від іменника смола за допомогою дієслівного суфікса-і-(смол-і-ть ← смол-а).

 • Суфіксальний спосіб – один з найпоширеніших у мові. З його допомогою в російській мові утворюються всі знаменні частини мови.
 • Частина мови похідного слова може бути тією ж, що і у виробляючого: беріз-НВК ← беріз-а; Перепис-ива-ть ← перепис-а-ть; Сер-оват-ий ← сер-ий; Може бути іншою, ніж у виробляє слова: сер-е-ть ← сер-ий; Сер-ость ← сер-ий; Сер-про ← сер-ий.

В. Нульова суфіксація – утворення нового іменника шляхом значущого використання відсутності суфікса. У деяких посібниках цей спосіб називають також бессуффіксним.

Нульовий суфікс позначають знаком Ø: височінь-Ø-Ο («високе простір») ← вис-ок-ий; Задирак-Ø-а («той, хто задирає») ← задирака-ть.

Відсутність суфікса значимо для нового слова подібно до того, як значимо відсутність матеріально вираженого закінчення при наявності нульового закінчення. Наприклад:

 • восхожд-єни [j-е.] ← схід-і-ть; Надріз-до-а ← надріз-а-ть; Молодецтво-ств-про ← удал-ой;
 • схід-Ø-Ο ← схід-і-ть; Надріз-Ø-Ο ← надріз-а-ть; Молодецтво-Ø-Ο ← удал-ой.

У першому випадку (сходження, надрізає, молодецтво) При утворенні віддієслівного іменника використаний матеріально виражений суфікс, у другому випадку (схід-Ø, надріз-Ø, молодецтво-Ø) – нульова суфіксація.

При утворенні віддієслівних іменників за допомогою нульовою суфіксація зазвичай відбувається усікання виробляє основи (відсікається дієслівний суфікс): заслуг-Ø-а ← заслуж-і-ть; Розповідь-Ø-Ο ← розповідь-а-ть; Щебет-Ø-Ο ← щебет-а-ть.

У сучасній російській мові є велика кількість слів, утворених шляхом нульовою суфіксація. Див докладніше:

 • Де знайти перелік нульових суфіксів?
 • У яких прикметниках є нульові суфікси?
 • У яких іменниках є нульові суфікси?
 • У яких прислівників є нульові суфікси?

Нижче перераховані іменники, утворені за допомогою нульових суфіксів.

1. Віддієслівні іменники чоловічого роду 2-го відмінювання зі значенням абстрактного дії або його результату:

вхід ← входити, виліт ← вилетіти, щебет ← щебетати.

2. Віддієслівні іменники жіночого роду 1-го відмінювання зі значенням абстрактного дії або його результату:

розплата ← розплатитися, заслуга ← заслужити.

3. Віддієслівні іменники жіночого роду 3-го схиляння зі значенням абстрактного дії або стану:

брань ← сварити, тремтіння ← тремтіти.

4. Віддієслівні іменники спільного роду на-а,-я, що позначають людину по характерному для нього дії:

задирака ← задирати, реву ← ревіти.

5. Іменники чоловічого роду 2-го відмінювання, утворені від прикметників, зі значенням абстрактного ознаки або назви особи за відмітними ознаками:

примітив ← примітивний, оригінал ← оригінальний.

6. Іменники жіночого роду 1-го відмінювання, утворені від прикметників, зі значенням предмета за ознакою:

гуща ← густий, круча ← крутий.

7. Іменники жіночого роду 3-го схиляння, утворені від прикметників, зі значенням абстрактного ознаки:

синь ← синій, глухомань ← глухий.

Г. префіксально-суфіксальний спосіб – утворення нових слів шляхом одночасного приєднання до основи виробляє слова приставки і суфікса.

Префіксально-суфіксальним способом утворюються іменники, прикметники, дієслова і прислівники: під-стакан-ник-Ο ← стакан-Ο; під-шеф-н-ий ← шеф-Ο; обез-збр-і-ть ← зброї-[j-е.]; По-сво-йому ← сво-ї.

Примітки.

1. Значення похідного слова, утвореного префіксально-суфіксальним способом, часто виводиться з поєднання іменника в непрямому відмінку з прийменником, причому в похідному слові використовується приставка, омонімічна приводу: під-вікон-ник-Ο («під вікном») ← ОКН-про; Під-стакан-ник-Ο («під стаканом») ← стакан-Ο; без-лун-і [j-е.] («Без місяця») ← лун-а.

2. Суфікс-j-«захований» в слові: безлюддя (без-людь-[j-е.]) ← люд-і.

3. Префіксальної-суфіксальним способом утворені прислівники, які пишуться через дефіс:

 • від прикметників – з приставкою по-і суфіксами-ому,-йому,-і: по-дорослому ← взрослий; По-хорошому ← хорошийий; По-товариському ← товариськийий; По-вовчому-[j -і] ← Вовчаий;
 • від порядкових числівників – з приставкою в-, під-і суфіксом-их,-їх: під-перв-их ← первий; В-третина-їх ← треий.

4. Їх значення зазвичай мотивовано поєднанням іменника з прийменником, причому в похідному прикметнику використовується приставка, омонімічна приводу: без-ніг-Ø-ий («Без ніг») ← ніг-аА без-ріг-Ø-ий («Без рогів») ← ріг-Ο.

Д. постфіксальні спосіб – утворення нового слова за допомогою словотворчих постфікса.

 • У російській мові до словотворчих постфікса відносяться:
 • б) постфікси невизначених займенників-то,-небудь,-небудь.

Тому постфіксальні способом утворюються зворотні дієслова, невизначені займенники і займенникові прислівники: вчи-ть-ся ← вчи-ть; Як-ой-то ← як-ой; Коли-небудь ← коли.

Є. Кілька змішаних способів словотворення дієслів з постфіксом-ся:

 • префіксально-постфіксальний спосіб – утворення нових слів шляхом одночасного приєднання до основи виробляє слова приставки і постфікса: ви-Плака-ть-ся ← Плака-ть; В-чита-ть-ся ← чита-ть;

 • суффіксально-постфіксальний спосіб – утворення нових слів шляхом одночасного приєднання до основи виробляє слова суфікса і постфікса: натовпів-і-ть-ся ← натовпів-а; Скупий-і-ть-ся ← скупий-ой;
 • префіксально-суфіксально-постфіксальний спосіб – утворення нових слів шляхом одночасного приєднання до основи виробляє слова приставки, суфікса і постфікса: пере-шуч-верба-ть-ся ← шут-і-ть.

Вправи до теми «Утворення нових слів за допомогою приставок, суфіксів, постфікса»

Вправа 1. Знайдіть виробляють слова для наступних іменників. Дайте визначення похідного слова за допомогою виробляючого. Складіть словотворчі пари і виділіть в них похідну і виробляє основи. Відзначте випадки усічення виробляє основи і чергування звуків. Назвіть спосіб словотворення.

Аптекар, артистизм, аферист, несмак, білизна, безлад, багатство, велич, віце-президент, вологість, вороння, всячина, вибори, гладь, глухомань, гіркота, градусник, громадина, донечко, бляшанка, житло, загорода, затиск, заїка, здоров'я, зеленка, паморозь, кислинка, крадіжка, межиріччі, междуцар-ствие, мільйонер, міністерство, мудрець, нагрудник, накип, невіра, недоторка, ножички, обман, осетрина, листівка, пекарня, перевибори, передовиця, підлиза, подорожник, підосичники, підсистема, полісся, втрата, передпліччя, упередження, передісторія, домішка, скакалки, пуск, розшук, надприбуток, сівалка, співрозмовник, співрозмовниця, сузір'я, старина, мотлох, терпіння, трата, завзятість, улов, хворість, зберігач, цілина, чорнильниця, чистка, пустунка.

Вправа 2. Знайдіть виробляють слова для наступних прикметників. Дайте визначення похідного слова за допомогою виробляючого. Складіть словотворчі пари і виділіть в них похідну і виробляє основи. Відзначте випадки усічення виробляє основи і чергування звуків. Назвіть спосіб словотворення.

Бабушкін, безбородий, безвинна, безголосий, безграмотний, беззубий, без'язикий, Без'язичний, безкрилий, безстатевий, безхвостий, нелюдський, бурової, весняний, волосатий, говіркий, давнішній, диванний, закордонний, заполярний, тутешній, зеленной, золотий, кістлявий, кривавий, міжміський, стегнах, наземний, незабутній, негайний, неминучий, безперервний, нещасний, нинішній, навколоземний, віддієслівні, отчий, Побережний, погожий, підвладний, підмосковний, підсудний, поморський, посильний, схожий, передпольотний, колишній, пересичений, приморський, Прирічний, робітник, ранній, ріпчаста, цукристий, свинячий, сьогоднішній, сріблястий, скрипучий, вилицюватий, слізливий, сучасний, пральний, схожий, терпимий, товстенький, втомлений, читальний, читацький.

Вправа 3. Знайдіть виробляють слова для наступних дієслів, дієприкметників і дієприслівників. Дайте визначення похідного слова за допомогою виробляючого. Складіть словотворчі пари і виділіть в них похідну і виробляє основи. Відзначте випадки усічення виробляє основи і чергування звуків. Назвіть спосіб словотворення.

Бродяжити, вінчати, що увінчує, виднітися, що виднілася, скрикує, скрикнути, випрямити, випрямлений, випрямитися, випрямляти, випрямляючи, випростатися, групувати, скупитися, заплямувати, заплямований, зміїтися, подрібнити, подрібнений, вередувати, міцніти, крикнути, малодушнічать, дрібніти, дрібнити, насвистувати, повінчати, обвінчатися, зміцніти, осіротеть, остовпіти, танцювати, переробити, переробили, перероблений, переробляти, махлювати, підглядати, підглядаючи, поскупитися, примовляти, принюхатися, принюхався, плямувати, розгулювати, роздувати, роздути, збігтися, втік, згрупувати, сгруппіровивать, сіротеть, скупитися, злипнутися, столбенеть, штовхнути, товпитися, лущиться.

Вправа 4. Знайдіть виробляють слова для наступних прислівників. Дайте визначення похідного слова за допомогою виробляючого. Складіть словотворчі пари і виділіть в них похідну і виробляє основи. Відзначте випадки усічення виробляє основи і чергування звуків. Назвіть спосіб словотворення.

Босоніж, поблизу, навздогін, весело, ввечері, натомість, під замком, круто, воістину, дзигою, по-перше, вплав, вручну, наосліп, всіляко, двічі, насухо, щодня, засвітла, зрідка, щиро, влітку, мигцем, молодецьки, мовчком, назавжди, без нічого, наповал, нарозхрист, недоречно, ненабагато, вночі, одного разу, відтепер, співучо, пішки, по-англійськи, по-видимому, по-вовчому, по-зимовому, повзучи, по-лисячі, по-чоловічому, по-нашому, по-новому, понині, поодинці, по-похідному, як і раніше, післязавтра, по-хазяйськи, збоку, праворуч, потайки.

Електронні морфемні і словотворчі словники:

 • Морфемно-орфографічний словник Тихонова А.Н. (Щоб побачити поділ слова на морфеми, слід натиснути на знак «+» в розділі «морфемно-орфографічний словник, 2002 р.»).
 • Словообразовательно-морфемний словник російської мови Галіулліна К.Р. (Представлені словотворчі гнізда і поділ слова на морфеми).

Джерела:

 • Глава «Утворення нових слів за допомогою приставок, суфіксів, постфікса» в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Російська мова»
 • Вправи до теми «Утворення нових слів за допомогою приставок, суфіксів, постфікса» в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Російська мова»

Додатково на Генон:

 • Як знайти основу слова?
 • Як знайти корінь в слові?
 • Як знайти закінчення в слові?
 • Як знайти в слові суфікс?
 • Як знайти нульовий суфікс у слові?
 • Як розібрати слово за складом?
 • Яка основа в слові армія?
 • Яке закінчення у словах типу армія, акація?
 • Чи є закінчення в слові сумно?
 • Який суфікс у словах вовчий, лисячий?
 • Чи однакові закінчення в словах низ, вниз?
 • Які є морфемні і словотворчі словники російської мови?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply