Що таке повне товариство?

Господарські товариства і суспільства – комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним капіталом. Майно, створене за рахунок внесків учасників, а також вироблене і придбане господарським товариством чи суспільством, знаходиться в його власності (визначення закріплено ст. 66 Цивільного Кодексу РФ).

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА – комерційні організації у формі повних і командитних товариств.

Господарські товариства можуть створюватися у формі:

 • Повне товариство
 • Товариством на вірі (командитним товариством)

Повне товариство – товариство, учасники якого (повні товариші) відповідно до укладеної між ними договором займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і несуть відповідальність за його зобов'язаннями не тільки в розмірі вкладів у статутний капітал, а всім належним їм майном, тобто «повну» , необмежену відповідальність.

 • Може бути засноване не менш ніж двома особами.
 • Учасники зобов'язані брати участь у його діяльності.
 • За рахунок внесків учасників утворюється складеного капіталу (немає мінімального розміру).
 • Створюється і діє на підставі засновницького договору, який підписується всіма його учасниками.

Прибуток і збитки розподіляються пропорційно часткам учасників у складеному капіталі (може бути інший порядок за домовленістю між учасниками). Учасниками можуть бути індивідуальні підприємці та комерційні організації. Учасники називаються повними товаришами. Діє просте товариство на підставі установчого договору. Кожен учасник вносить свій внесок у так званий "складеного капіталу". Розмір капіталу законом не регламентується.

Товариством на вірі (командитним товариством) визнається товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є один чи кілька учасників – вкладників (коммандітістов), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними вкладів та не беруть участі в здійсненні товариством підприємницької діяльності.

Законодавча база
Положення повних товаришів, що беруть участь у товаристві на вірі, і їх відповідальність за зобов'язаннями товариства визначаються правилами ГК РФ про учасників повного товариства.

 • Особа може бути повним товаришем тільки в одному товаристві на вірі.
 • Учасник повного товариства не може бути повним товаришем у товаристві на вірі.
 • Повний товариш у товаристві на вірі не може бути учасником повного товариства.
 • Фірмове найменування товариства на вірі повинне містити або імена (найменування) всіх повних товаришів і слова «товариство на вірі» чи «командитне товариство», або ім'я (найменування) не менш ніж одного повного товариша з додаванням слів «і компанія» і слова «товариство на вірі »чи« командитне товариство ».
 • Якщо у фірмове найменування товариства на вірі включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним товаришем.

До товариству на вірі застосовуються правила ГК РФ про повному товаристві остільки, оскільки це не суперечить правилам ГК РФ про товаристві на вірі.

Джерела інформації:

 • krcor.ru – господарські товариства;
 • gk-rf.ru – ГК РФ Стаття 66. Основні положення про господарські товариства і товариства;
 • wikipedia.org – товариство на вірі;
 • wikipedia.org – повне товариство.

Додатково від Генона:

 • Які бувають види підприємництва?
 • Що таке виробничий кооператив (артіль)?
 • Як стати індивідуальним підприємцем?
 • Що таке лжепредпринимательство?
 • Коли відзначається свято – День російського підприємництва?

Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply