Що таке політична еліта?

Термін «еліта» походить від французького слова elite – що означає кращий, відбірний, обраний, «обрані люди». У політології елітою іменуються особи, які отримали найвищий індекс у галузі їхньої діяльності. Рівнозначні поняття поняттю «еліта» – «правляча верхівка», «правлячий шар», «правлячі кола».

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА – внутрішньо згуртована, складова меншість соціальна спільність, виступаюча суб'єктом підготовки і прийняття найважливіших стратегічних рішень у сфері політики і володіє необхідним для цього ресурсним потенціалом. Її характеризує близькість установок, стереотипів і норм поведінки, єдність (найчастіше, відносне) поділюваних цінностей, а також причетність до влади (незалежно від способу і умов її здобуття). Використовувані політичною елітою ресурси як правило різноманітні і не обов'язково мають характер політичних. Для характеристики ресурсного потенціалу політичних еліт ефективно використання концепції багатовимірного соціального простору П. Бурдьє. Найважливішою характеристикою політичної еліти є спосіб легітимації влади, який зумовлює механізми вироблення і прийняття політичних рішень, а також трансляції прийнятих рішень на рівень масової свідомості та поведінки.

Найбільш суттєві функції політичної еліти:

 • стратегічна – визначення політичної програми дій шляхом генерування нових ідей, що відображають інтереси суспільства, вироблення концепції реформування країни;
 • організаторська – здійснення на практиці виробленого курсу, втілення політичний рішень у життя;
 • комунікативна – ефективне представлення, вираження і відображення в політичних програмах інтересів і потреб різних соціальних верств і груп населення, що припускає також захист соціальних цілей, ідеалів і цінностей, характерних для суспільства;
 • інтегративна – зміцнення стабільності та єдності суспільства, стійкості його політичної та економічної систем, недопущення і вирішення конфліктних ситуацій, забезпечення консенсусу з основних принципів життєдіяльності держави.

Еліти присущи всім суспільствам, її існування зумовлено дією наступними чинниками:

 • психологічним та соціальним нерівністю людей, їх неоднаковими здібностями, можливостями і бажанням брати участь у політиці;
 • законом розподілу праці, який вимагає професійного заняття управлінським працею як умови його ефективності;
 • високою суспільною значущістю управлінської праці та її відповідним стимулюванням;
 • широкими можливостями використання управлінської діяльності для отримання різного роду соціальних привілеїв. Відомо, що політико-управлінський працю безпосередньо з розподілом цінностей та ресурсів;
 • практичною неможливістю здійснення всеохопного контролю, за політичними керівниками;
 • політичною пасивністю широких мас населення, головні життєві інтереси яких зазвичай лежать поза сферою політики.

Всі ці та інші чинники обумовлюють елітарність суспільства. Сама політична еліта внутрішньо диференційована. Вона ділиться:

 • на правлячу, яка безпосередньо володіє державною владою, тобто – Це політична еліта влади,
 • опозиційну (тобто контреліту), на вищу, яка приймає значущі для держави рішення,
 • середню, яка виступає барометром суспільної думки (що включає близько 5% населення),
 • адміністративну – це службовці-управлінці (бюрократія),
 • а також розрізняють політичні еліти в партіях, класах і т.д. Але розмежування політичних еліт не означає, що вони не взаємно впливають і не взаємодіють один з одним.

Типи політичної еліти

Сучасні політичні еліти, як правило, мають складну структуру і помітно різняться в різних країнах. З цієї причини існують різноманітні класифікації політичної еліти.

Еліта, безпосередньо володіє державною владою, називається правлячою. Їй протистоїть опозиційна чи контреліта. В залежності від характеру рекрутування еліту поділяють на відкриту і закриту. Відкрита еліта може поповнюватися представниками різних верств населення. У закриту еліту доступ не можливий для представників інших соціальних груп.

П. Шаран виділив традиційну і сучасну еліту. У традиційну еліту входять релігійні еліти, аристократія, військове керівництво країн, що розвиваються. Сучасну еліту він характеризує як раціональну. Вона складається з чотирьох груп.

Вища еліта приймає всі найважливіші в суспільстві рішення. До її складу ходить вище керівництво країни і їх найближче оточення. Прийнято вважати, що в західних країнах на кожен мільйон жителів припадає приблизно 50 представників вищої еліти.

У середню еліту включають осіб, що характеризуються трьома ознаками – рівнем доходу, професійним статусом, освітою. Ця частина еліти становить приблизно 5% дорослого населення. Групи, у яких відсутній один з трьох показників, утворюють маргінальну еліту.

Вищий шар державних службовців становить адміністративну еліту. Адміністративна еліта здійснює виконавчі функції.

Джерела інформації:

 • ecsocman.edu.ru – політична еліта;
 • society.polbu.ru – функції політичної еліти;
 • sibupk.nsk.su – типи політичної еліти;
 • gospolit.ru – сучасні теорії еліт, еліта і демократія;
 • 33333.ru – політична еліта.

Додатково від Генон:

 • На якому сайті можна подивитися всі органи державної влади РФ?
 • Де в інтернеті є органи влади і управління міста Москви?
 • Де в інтернеті можна подивитися список зареєстрованих в Росії політичних партій?
 • Що таке лібералізм в політиці?
 • Що таке легітимна влада?

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply