Що таке плеоназм?

Плеоназм (грец. pleonasmós – надмірність) – термін античної стилістики, що означає нагромадження в мові слів, що мають те ж значення і тому зайвих: «старий старий», «молодий юнак». До плеоназм відносять також деякі стилістичні фігури, що виділялися античної стилістикою під особливими назвами: епаналепсіс, тобто повторення вже названого раніше («The nobles they are fled, the commons they are cold» – Шекспір), figura etymologica і annominatio, тобто повторення при дієслові доповнення, утвореного від тієї ж основи з визначенням або без нього («спати мертвим сном», «гірким сміхом сміятися»). Близькими до плеоназм стилістичними фігурами є тавтологія і почасти перифраз.

В античній стилістиці і граматиці плеоназм даються різні оцінки: Квінтіліан, Донат, Діомед визначають його як перевантаженість мови зайвими словами, тобто як стилістичний порок; навпаки, Діонісій Галікарнаський визначає плеоназм як збагачення мови словами, на перший погляд зайвими, але в дійсності додають їй ясність, силу, ритмічність, переконливість, пафос, нездійсненні в промові лаконічної (brachylogía).

Стильова функція Плеоназм визначається характером стилю і жанру. У риторичної мови різні форми Плеоназм не тільки допустимі, але і набувають позитивне значення, виділяючи і підкреслюючи ті чи інші відтінки думки і її переходи. Значення Плеоназм як риторичного прийому розкривається і в пародіях на судове і церковне красномовство, зазвичай підкреслюють плеоназм як найбільш характерний момент останнього. Плеоназм в художньому мовленні типовий для авторів, з різних причин тяжіють до РИТОРИЗМУ – як в результаті зосередження уваги на формальній відточеності стилю (література бароко, преціозності поезія), так і внаслідок гостроти політичної ситуації, що спонукає полемістів вдаватися до риторичним жанрам (ораторській промови, проповіді , епістоли і т.п.) як знаряддю прямого впливу і самозахисту (наприклад, літератуpa Реформації та Контрреформації).

Джерела:

  • Літературна енциклопедія – що таке плеоназм;
  • Вікіпедія – визначення Плеоназм.

Додатково від Генон:

  • Vidpo.net – що таке метонімія;
  • Vidpo.net – що таке неологізм;
  • Vidpo.net – що таке оксюморон;
  • Vidpo.net – що таке паронімія;
  • Vidpo.net – що таке риторичне питання;
  • Vidpo.net – що таке синекдоха.

Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply