Що таке особистість?

Особистість – це відносно стійка система поведінки індивіда, побудована перш за все на основі включеності в соціальний контекст. Стрижневим утворенням особистості є самооцінка, яка будується на оцінках індивіда іншими людьми і його оцінюванні цих інших.

Сутнісна характеристика особистості та її основні особливості визначаються:

  • змістом світогляду людини, його психологічної сутністю;
  • ступенем цілісності світогляду і переконань, відсутністю або наявністю в них протиріч, що відбивають протилежні інтереси різних верств суспільства;
  • ступенем усвідомленості людиною свого місця в суспільстві;
  • змістом і характером потреб та інтересів, стійкістю і легкістю їх переключення, їх вузькістю і багатогранністю;
  • специфікою співвідношення і прояву різних особистісних якостей.

Особистість настільки багатогранна в своїх індивідуально-психологічних проявах, що співвідношення її різноманітних якостей може позначатися і на проявах світогляду, і на поведінці.

З кінця 1930-х рр.. в психології особистості почалася активна диференціація напрямків досліджень. У результаті до другої половини минулого століття склалося багато різних підходів і теорій особистості. Якщо підходити до підрахунку кількості сучасних теорій особистості формально, то існує щонайменше 48 їх варіантів, і кожен з них може бути, у свою чергу, оцінений за п'ятьма параметрами.

Поняття особистості в психології
Особистість є базовою категорією і предметом вивчення психології особистості. Особистість – це сукупність вироблених звичок і переваг, психічний настрій і тонус, соціокультурний досвід та набуті знання, набір психофізичних рис та особливостей людини, його архетип, що визначають повсякденну поведінку і зв'язок з суспільством і природою. Також особистість спостерігається як прояви «поведінкових масок», вироблених для різних ситуацій і соціальних груп взаємодії.

Багато вітчизняні вчені (Б.Ф. Поршнєв, В.Ф. Василюк, Н.Ф. Наумова, Д.А. Леонтьєв та ін) вважали функцію вибору основою особистості. Згідно Поршневу, тільки приналежність індивіда до більш ніж одного «ми» формує в його психіці «функцію вибору» і народжує особистість, «Я». Функція вибору охоплює не тільки сферу обміну речей, вона в історії чим далі, тим більше характеризує поведінку людини як свідоме, а самої людини – як особистість.

Джерела інформації:

  • psi.webzone.ru – визначення особистості;
  • ru.wikipedia.org – особистість, поняття особистості у філософії, поняття особистості в психології і т.д.;
  • Поршнєв Б.Ф. Функція вибору – основа особистості / / Проблеми особистості: Матеріали симпозіуму. Т. 1. М., 1969.

Додатково на Vidpo.net:

  • Що таке психологія особистості?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply