Що таке особистий дієслово в безособовому вживанні?

1. Безособовими називаються пропозиції, присудок яких не допускає при собі під-лежачого, не поєднується з називним відмінком; вони позначають дії і стани, що протікають самі по собі, без їх виробника. Ср: Небо темніє. Темніє вже в долині. Перше речення особисте: у ньому йдеться про небо (що воно темне-ет). Друга пропозиція безособове: в ньому йдеться про прийн-вії, але не вказується, хто його виробляє.

Безособові пропозиції можуть позначати:

1. Буття, існування: Так було, але так більше не буде. Я Наді-ялся, але вийшло інакше.

2. Явища природи та стихійні явища: Світає! Ах, як скоро ніч минула! А на дворі давно вже побіліло. Запалило грозою дерево. На лісопильному дворі горить!

3. Явища, приписувані долі, року: Не щастить! Угораздило мене прийти не вчасно.

4. Чуттєві сприйняття, відчуття: Пахло смолою. З моря несло сирим і солоним повітрям. За сонної річці тихо блиснуло дрібними брижами.

5. Стану організму, часто болючі: Очі злипаються, голову хилить вниз. Мій друг, мені вуха заклало. У цей самий час його морозило і ламало.

6. Психічні переживання: Засумувалось якось мені.

2. Дієслова-присудки в безособових речень мають форму 3-ї особи единст-венного числа або форму середнього роду однини – в обох випадках без зазначення виробника дії: Мені не спиться щось. З ранку мене лихоманило.

3. Присудок безособових речень найчастіше виражається наступними дієсловами:

1) Особистими дієсловами в безособовому вживанні (це дієслова, які втрачають форми зміни і застигають у формі 3-ї особи однини або у формі минулого часу): Сіном пахне; Хвилею розбило човен (СР Сіно пахне; Хвиля розбила човен – ті ж дієслова вжиті в особистій формі).

2) Особистими дієсловами в безособовому вживанні, які придбали но-ше лексичне значення і перетворилися на безособові дієслова: Вам щастить (Про щастя, успіху). Роботи вистачає (Достатньо). Їх особисті форми везе (Кінь везе), вистачає (Риба хапає приманку) мають зовсім дру-гое значення.

3) Власне безособовими дієсловами, у яких немає омонімів серед особистих дієслів: Сутеніє. Світає.


4) Безособове присудок часто виражається особливою безособової формою дієслів, утвореною від форми 3-ї особи або форми середнього роду додаванням суфікса -ся (-сь): не спить – не спиться; не вірило – не вірилося. Присудок це позначає різні стани людей, які не залежать від їхньої волі: Дві години ночі … Не спиться.


5) В якості безособового може вживатися і дієслово б-ло – буде (В значенні «малося» – «є»): Роботи було на два тижні. Нині при затвердженні позначається паузою на місці опущеного дієслова: Роботи – на два тижні, а при від-ріцаніі – безособової формою немає: Не було часу. – Немає часу.

4. Інші способи вираження присудка в безособових реченнях (ці присудки – склад-ні):

1) складеного дієслівного присудка: Помітно ста-ло світлішати. Починало сутеніти. Мені хотілося спати.

2) Складене присудок, до складу якого входять прислівники категорії стану (Можна, повинно, треба, треба, треба, не можна, соромно, лячно, тошно, шкода, пора, сумно, весело, відрадно, тепло, боляче, сухо, сиро, холодно, затишно та ін), зв'язка і ча-сто невизначена форма дієслова, наприклад: Було вже тим-но. Вам холодно трошки. Мені було шкода ста-рика. Треба перебудовувати все життя. Нам пора їхати. Весело було чути побряківанье російського дзвіночка. Шкода було мені рас-ставати зі старим. Моторошно було залишатися в Потьом-ках. Про подорож можна було і думати.


3) Складений іменний присудок, до складу якого входить форма середнього роду короткого пасивного дієприкметника (на -але і -то): Про образу було забуто. Вже послано поштою.


4) Складене присудок в питальних безособових перед-лежання, до складу якого входять невизначена форма гла-голи і питальні займенники або займенникові прислівники: Як проїхати в Сокільники? Кому доручити цю ра-боту? Що тепер робити? Куди подітися від проблем?


5) Складене присудок, до складу якого входять невизначеним ленна форма і нерозкладних словосполучення, що складаються з дієслова було – буде – є (В значенні «є» – «име-лось») і займенники або займенникові прислівники при ньому (Було з ким, буде де, тобто коли і т.п.): Вам буде на що подивитися і подивуватися. Мені було де перено-чева. Тобто коли мені чаї розпивати! і т. п. При запереченні в цих поєднаннях з'являються негативного-ні займенника або негативні займенникові прислівники (з часткою не): Мені не мав до кого звернутися за порадою. Вам нічим буде зайнятися. При вираженні справжнього време-ні дієслово є при негативному займеннику або говіркою відсутня: Мені нема на кого нарікати – сам винен. Неза-ніж замикатися!

5. Інфінітивні пропозиції – це безособові пропозиції, присудки яких можуть бути виражені однією невизначеною фор-мой, без всяких допоміжних слів. Безособові речення з таким ска-зуемих звичайно вживаються в розмовній мові. Висловлювання їх опору-вождающіеся особливої виразною інтонацією. Примітка. Деякі лінгвісти виділяють інфінітивні речення в окремий тип односкладних пропозицій.

Присудок в інфінітивних реченнях, виражене неоп-ределенной формою, позначає:

1) неминучість дії: Бути грозі ве-Лікою;

2) необхідність дії: Не вперті, серденько! Тепер-то себе і показати!;

3) сильне бажання: Ще одну хвилину ви-подіти її, попрощатися з нею, потиснути їй руку;

4) неможливість дії (вираженого невизначеною формою дієслова з запереченням не): Не на-гнати тобі скаженою трійки! Ніколи тобі цього не зробити!

5) обурений-ня, обурення: Жартувати, і століття жартувати!;

6) ка-тегоріческій наказ: Мовчати! Встати!


У з'єднанні з часткою б невизначена форма передає всі відтінки умовного способу, якось:

1) можливість дії: Бути б дощу, якби не вітер;

2) бажаність дії: Ех, і мені б туди поїхати.

6. Вправи на тему «Безособові речення».

Вправа 1. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Знайдіть без-особові речення, визначте їх присудок і вкажіть, чим воно Вира-жено.

1) Кругом було тихо, так тихо, що по жу … Анію комара можна було стежити за його польотом.

2) Весело було чути серед цього мертвого сну природи пирхання втомленою трійки і нерівне побряк … Ваньє російського дзвіночка.

3) Душно стало в саклі …, і я вийшов на повітря освіжи … ся.

4) Він [Печо-рин] прийшов до мене в повній формі і оголосив, що йому велено оста … ся у мене в фортеці … .

5) Він як тополя між ними – тільки н … рости, н … цвісти йому в нашому саду.

6) А кінь його славилася в цілій Кабарді, і, точно, краще цього коня н … чого вигадати н … можливо. Недарма йому заздрять … вали все наїзники і н … раз намагалися її вкрасти, тільки н … уд … валось. 7) Краще було б мені його [коня] кинути у узлісся і скри … ся в лісі пішки, та шкода з ним розставив … ся.

8) Коли батько віз-брехати, то н … дочки, н … сина не було.

9) Повітря ставало так рідкісний, що було боляче дихати.

10) Нам треба було спуску … ся ще верст п'ять по облед … потемнів скелях і топки снігу. (М. Ю. Лермонтов.)

Вправа 2. За зразками замініть особисті пропозиції безособовими.

Зразок. Я хочу вивчати історію Москви.Мені хочеться вивчати іс-торію Москви.

1) Я не хотів відставати від інших.

2) Він не сидить удома.

3) Бабуся не спить.

4) Я не вірив в успіх поїздки.

Зразок. Сніг заніс всі дороги.Снігом занесло всі дороги.

1) Дощ освіжив зелень.

2) Вітер зламав сук на дереві.

3) Град попсував сходи.

4) Тонкий льодок подернулісь калюжі.

5) Вогонь в ту ж хвилину охопив всю покрівлю.

6) Все небо за-тягли сірі хмари.

7) Ураган зніс безліч хатин.

Зразок. У мене є лижі.У мене немає лиж.

1) У мене є ковзани.

2) Тут були білі гриби.

3) У ме-ня була коня.

4) У мене був вільний час.

5) У нього було прагнення малювати.

Джерело:

  • § 32 «Безособові речення» в посібнику А.М. Земського та ін "Російська мова в двох частинах. Синтаксис »(під редакцією В.В. Виноградова)

Додатково на Генон:

  • Що таке називних речень?
  • Що таке виразно-особиста пропозиція?
  • Що таке узагальнено-особисті пропозиції?
  • Що таке двоскладного пропозицію?
  • Що таке односкладні пропозиції?
  • Що таке неповна пропозиція?
  • Як відрізняти односкладні пропозиції від неповних двусоставних пропозицій?
  • Що таке генітивно пропозиції?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply