Що таке основна горизонталь?

Горизонталі (ізогіпс), використовувані для зображення рельєфу суші в топографії, являють собою лінії рівних висот на карті або плані. Форми рельєфу земної поверхні передаються всіма проведеними на аркуші карти або плану горизонталями в сукупності.

На картах і планах горизонталі є основним способом зображення рельєфу земної поверхні. Для передачі всього розмаїття форм рельєфу горизонталі поєднують з умовними знаками: окремих форм рельєфу (скель, осипів, обривів, карстових воронок і т. д.); відмітками висот характерних точок місцевості; написами горизонталей; написами відносних висот і глибин позитивних і негативних форм рельєфу ; покажчиками напрямку скатів (бергштрихами). На дрібномасштабних картах додатково використовують відмивання рельєфу і гіпсометричних розмальовку.

Застосовують наступні види горизонталей. При створенні кожного аркуша карт і планів встановлюють значення висоти перерізу рельєфу, відповідно до якого будуть проводитися горизонталі на даному аркуші. Горизонталі, віддалені одна від одної на прийняте значення висоти перерізу рельєфу, називають основними. Якщо значення висоти перерізу рельєфу виражається в цілих метрах, то кожну п'яту основну горизонталь відображають потовщеною лінією. Ці горизонталі також називають потовщеними. Якщо значення висоти перерізу рельєфу має десяті частки метра, то потовщеною відображають кожну четверту основну горизонталь. Не виражаються основними горизонталями деталі рельєфу відображають додатковими горизонталями, проведеними через половину прийнятого значення висоти перерізу рельєфу. Додаткові горизонталі також називають полугорізонталямі. Форми рельєфу, не виражаються основними і додатковими горизонталі, відображають за допомогою допоміжних горизонталей, які проводять на висотах, що забезпечують найкраще відображення цих форм. Допоміжні горизонталі не підписують і проводять тільки на тих ділянках карти або плани, де вони необхідні (побудова відповідних горизонталей не потрібно).

Для зручності використання горизонталей при читанні рельєфу на карті або плані передбачено наступне. Надписують значення висот горизонталей у місцях де мало даних для їх швидкого визначення. Напис розташовують в розриві горизонталі, в зручному для читання місці, так, щоб верх цифри був звернений у бік підвищення рельєфу. Якщо значення висоти горизонталі складає цілі метри, то й цифра в написі містить тільки цілі метри. Якщо значення висоти горизонталі містить десяті частки метра, то й цифра в написі дається з десятими частками метра. У важких для читанні рельєфу місцях, при відображенні вершин, улоговин, сідловин і ділянок з малими ухилами використовують бергштрихи, вказують напрямки скатів (пониження рельєфу). Їх розміщують на горизонталях з боку пониження рельєфу.

Використання горизонталей надає можливість визначати абсолютні та відносні висоти точок, крутизну схилів, взаємну видимість точок, будувати профілі місцевості.

Джерела та додаткові матеріали:

  • slovopedia.com – горизонталі (визначення);

  • ГОСТ 22268-76. Геодезія. Терміни та визначення. – М.: Стройиздат, 1981. – З 32.

  • Кузьмін Б. С., Герасимов Ф. Я., Молоканов В. М. та ін Короткий топографо-геодезичний словник. – М.: Надра, 1979. – С. 58-59.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply