Що таке орфоепічна норма?

Орфоепія (від грец. Orthos «правильний» і epos «мова») – правильна вимова.

Слово «орфоепія» вживається в двох значеннях:

1) система єдиних норм вимови в літературній мові;

2) наука (розділ фонетики), що займається нормами вимови, їх обгрунтуванням та встановленням.

Орфоепічна норма – це єдино можливий або бажаний варіант правильного, зразкового вимови слова.

В основі російської літературної мови, а значить і літературної вимови, лежить московське наріччя.

Норми вимови визначаються фонетичною системою мови. У кожній мові діють свої фонетичні закони, за якими вимовляються слова.

У лінгвістиці прийнято розмежовувати «старшу» і «молодшу» орфоепічних норм: нове вимова поступово витісняє старе, але на якомусь етапі вони співіснують. Детальніше дізнатися про «старшої» і «молодшої» орфоепічної нормі (приклади) (див. главу «Орфоепія»).

Типи орфоепічних помилок

Найбільші труднощі для розмовляють російською мовою пов'язані

 • з постановкою наголоси,
 • з вимовою е або Е. після приголосних в запозичених словах,
 • з вимовою е або е після приголосних під наголосом,
 • з вимовою ч або ш в поєднаннях чт і чн,
 • з вимовою окремих слів (використання зайвих голосних і приголосних або, навпаки, неправомірне опущення гласного або приголосного звука в слові),
 • з вимовою звуків [ж] і [ж''] на місці сполучень жж, жд, зж.

Нижче розташовані посилання на матеріали, в яких докладно розглядаються саме ці орфоепічні норми. До кожної теми пропонуються тренувальні вправи.

1. Наголос у словах і формах слів:

 • Особливості російського наголоси
  • Вправи до теми «Особливості російського наголосу в словах і формах слів»
 • Наголос в іменах іменників
  • Вправи до теми «Наголоси в іменах іменників»
 • Наголос в іменах прикметників
  • Вправи до теми «Наголоси в іменах прикметників»
 • Наголос у дієсловах
  • Вправи до теми «Наголос у дієсловах»
 • Наголос в причастиях і віддієслівних прикметників
  • Вправи до теми «Наголос у причастиях і віддієслівних прикметників»

2. Вимова твердих і м'яких приголосних перед Е в запозичених словах

 • Вправи до теми «Вимова твердих і м'яких приголосних перед Е в запозичених словах »

3. Вимова [о] та [е] під наголосом після м'яких приголосних і шиплячих

 • Вправи до теми «Вимова [о] та [е] під наголосом після м'яких приголосних і шиплячих»

4. Вимова окремих поєднань звуків, слів і форм слів

 • Вправа до теми «Вимова окремих поєднань звуків, слів і форм слів»

5. Вимова звуків [ж] і [ж''] на місці сполучень жж, жд, зж (Див. главу «Орфоепія», дев'ятий абзац)

Додатковий матеріал за темою «Орфоепічні норми»:

 • Розенталь Д.Е., Джанджакова Є.В., Кабанова Н.П. «Довідник з правопису, вимови, літературному редагуванню»:
 • § 235. Вимова голосних звуків
 • § 236. Вимова деяких приголосних звуків
 • § 237. Вимова окремих граматичних форм
 • § 238. Особливості вимови імен та по батькові
 • § 239. Вимова запозичених слів
 • Стаття «Орфоепія» в енциклопедії «Кругосвет»
 • Електронний орфоепічний словник «Говоримо правильно»
 • Відеолекція на тему «Орфоепічні норми російської мови» і тест по темі «Орфоепічні норми» (з ключами)
 • Інтернет-підручник з фонетики російської мови (автори Кедрова Г.Є., Потапов В.В., Єгоров О.М., Омельянова Є.Б.) (ресурс включає обширні взаємопов'язані гіпермедійний матеріали з фонетики, з якими тісно переплетені термінологічний словник та розділ персоналій видатних лінгвістів. Мовні приклади можна прослуховувати і повторювати за диктором. У підручник включені анімаційні ролики, моделюючі артікуляторние руху. Глави підручника «Орфоепія» і «акцентології» описують сучасні орфоепічні норми)
 • Усачова М.П., Мілюков А.В., Казаріна С.Г. «Стилістика і культура мови: навчальний посібник по російській мові» (вправи) (посилання на скачування)
 • Розенталь Д.Е. «Говоріть і пишіть по-російськи правильно» (посилання на скачування).

Джерела:

 • Теоретичний і практичний матеріал по темі «Орфоепічні норми» у посібнику Балашової Л.В., Дементьєва В.В. «Російська мова і культура спілкування»
 • Теоретичний матеріал за темою «Орфоепічні норми» у посібнику Літневской Є.І. «Російська мова: короткий теоретичний курс для школярів»

Додатково на Генона про норми мови:

 • У яких словах російської мови часто припускаються помилок у наголосі?
 • Що таке акцентологические мінімум?
 • Де знайти акцентологические мінімум для підготовки до ЄДІ (наголос у словах)?
 • Які є словники російської вимови і наголосу?
 • Як правильно вимовляються слова Жюль, журі, Жюльєн?
 • Як правильно вимовляються слова термін, шинель, темп?
 • Як правильно вимовляються слова дієта, карієс, проект, поет?
 • Як сказати правильно: «Кафе-їдальня закритий (про, а) на ремонт»?
 • Як узгодити присудок із підметом, який має при собі додаток (кафе-їдальня, диван-ліжко)?
 • Де знайти перелік мовних помилок?
 • Де знайти перелік граматичних помилок?
 • Як розрізняти граматичні та мовні помилки?
 • Як розрізняти граматичні та орфографічні помилки?
 • Які є морфологічні норми в російській мові?
 • Де знайти теоретичний матеріал і вправи по темі «Морфологічні норми»?
 • Де знайти теоретичний матеріал і вправи по темі «Синтаксичні норми»?
 • Де знайти теоретичний матеріал і вправи по темі «Лексичні норми»?
 • Яка інформація з російської мови є в базі даних Генона?

Category: Наука та освіта

Comments (1 коментар)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Игорь коментує:

  Дуже і дуже допомогло!! Велике спасибі автору!!!!!

Leave a Reply