Що таке омоніми?

«Великий, могучий, вільний і правдивий» – так говорив про російською мовою класик російської літератури И.С.Тургенев. Російська мова дійсно великий і могутній. Його лексика багата і унікальна. Існують групи слів, об’єднані спільними ознаками: синоніми, антоніми, омоніми, професійні і діалектні слова, жаргонізми і неологізми і т.д.

Омоніми – це слова, однакові за звучанням, але різні за значенням. Наприклад, цибуля – рослина і цибулю – зброя. Омоніми найчастіше відносяться до однієї і тієї ж частини мови. Є повні омоніми, тобто повністю збігаються за звучанням у різних формах (ключ «джерело» і ключ «від замку»), і часткові омоніми, тобто слова, у яких деякі форми відрізняються (наприклад, форми родового відмінка множини слів ласка ( тварина) і ласка (прояв ніжності): ласок і ласк.

Є кілька різновидів омонімів: Омофони, омографи, омоформи. Омофони – це слова, що збігаються за звучанням. Такі слова пишуться по-різному, а вимовляються однаково: цибулю і луг, праця і труть, поспішаю і спишу. Омофони називають ще фонетичними омонимами.

Омографи – це слова, що збігаються в написанні, але мають різний лексичне значення. До омографів відносяться такі слова як замок (палац) і замок (запор), борошно (страждання) і борошно (продукт) та інші. Інша назва омографів – графічні омоніми.

Омоформи – це слова, що збігаються за звучанням тільки в різних формах (піч – іменник, піч – дієслово; лечу – форма першої особи однини від дієслова лікувати, лечу – форма першої особи однини від дієслова летіти). Їх називають ще граматичними омонімами.

 Що таке омоніми?ТОП-10 найбільш популярних книг в 2013 годуОмонімію можна спостерігати і в частинах слова, коли приставки, суфікси, закінчення мають однакове звучання, але надають слову різне значення. Таке явище називають омоморфемамі. Закінчення-а в словах книга і столу позначає різні граматичні форми.

Існує в російській мові синтаксична омонімія – звукове збіг синтаксичних конструкцій, двояке тлумачення пропозиції.


Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply