Що таке «однорідне підпорядкування» в складнопідрядному реченні? – Ч. 2

то він залишиться тут ще на три дні / 2, всередині якого стоїть придаткове II ступеня: якщо ви передасте це герцогові / 3 (СР: тримаю парі, що … то він залишиться тут ще на три дні; він залишиться тут ще на три дні, якщо ви передасте це герцогові).

На стику придаткових I ступеня і II ступеня знаходяться два підрядних союзу що і якщо.

Однак кома між ними не ставиться, оскільки не можна вилучити придаткове II ступеня без зміни придаткового I ступеня, ср: Тримаю парі, / 1 що то він залишиться тут ще на три дні / 2. Цьому перешкоджає друга частина подвійного умовного союзу якщо … то, яка знаходиться в головному для умовного підрядного речення – придатковому I ступеня: він залишиться тут ще на три дні.

Якщо ж цю другу частину (то) Вилучити, то на стику спілок що і якщо необхідно буде поставити кому, ср: Тримаю парі, / 1 що, / 2 якщо ви передасте це герцогові, / 3 він залишиться тут ще на три дні / 2.

4. Складнопідрядні речення з комбінованим підпорядкуванням.

У складнопідрядних реченнях з кількома підрядними можливі комбінації зв'язків: може бути одночасно однорідне і послідовне підпорядкування; паралельне та послідовне і т.д.

Тому при розборі і розстановці розділових знаків не слід прагнути відразу скласти загальну схему або відразу розставити розділові знаки.

План аналізу складнопідрядного речення з кількома підрядними:

 1. Встановити загальну кількість простих речень у складі складного, виділивши всі граматичні основи.
 2. Виділити всі підрядні засоби зв'язку (підрядності спілки та союзні слова); на основі цього встановити головне речення і придаткові пропозиції.
 3. Для кожного придаткового пропозиції встановити головна пропозиція, тобто розбити складне речення на пари: головне – придаткове.
 4. Побудувати вертикальну схему складного речення, і на цій основі визначити характер підпорядкування придаткових (однорідне, паралельне, послідовне підпорядкування).
 5. Побудувати горизонтальну схему, і на цій основі розставити розділові знаки.

Аналіз прикладу:

Парі полягає в тому що якщо ваш повелитель залишиться тут на три дні то ви без всяких відмовок повинні виконати те що я вам скажу а якщо він не залишиться то я виконаю будь-який наказ яке ви мені дасте (Лєсков).

1. У даному складнопідрядному реченні 7 простих речень:

Парі полягає в тому / 1 що / 2 якщо ваш повелитель залишиться тут на три дні / 3 то ви без всяких відмовок повинні виконати те / 2 що я вам скажу / 4 а / якщо він не залишиться / 5 то я виконаю будь-який наказ / 6 яке ви мені дасте / 7 (Лєсков).

1) парі полягає в тому;
2) що … то ви без всяких відмовок повинні виконати те; 3) якщо ваш повелитель залишиться тут на три дні;
4) що я вам скажу;
5) якщо він не залишиться;
6) то я виконаю будь-який наказ;
7) яке ви мені дасте.

2. Перше речення (парі полягає в тому) – Головне, решта – придаткові. Питання викликає лише шосте просте речення (то я виконаю будь-який наказ).

3. Дане складнопідрядне речення можна розбити на наступні пари складнопідрядних речень:

1-2: парі полягає в тому, що … то ви без всяких відмовок повинні виконати те;
2-3: ви без всяких відмовок повинні виконати те, якщо ваш повелитель залишиться тут на три дні;
2-4: ви без всяких відмовок повинні виконати те, що я вам скажу;
6-5: я виконаю будь-який наказ, якщо він не залишиться;
6-7: я виконаю будь-який наказ, яке ви мені дасте.

Як і раніше поки важко визначити, до якого типу пропозицій відноситься шести запропонованих. В даному випадку слід звернути увагу на сочінітельний союз а. Сочінітельний союз, на відміну від підрядного союзу, в складному реченні, що складається з трьох і більше простих речень, може стояти не перед тим пропозицією, до якого належить. Тому необхідно з'ясувати, які прості речення пов'язані цим протівітельним союзом. Для цього треба вилучити всі прості речення, залишивши тільки ті, які містять протиставлення. Це пропозиції 2 і 6, СР: ви без всяких відмовок повинні виконати те, а я виконаю будь-який наказ. Але пропозиція 2 – придаткове. Отже, і пропозиція 6, пов'язане з пропозицією 2 сурядним союзом, теж повинно бути підрядним. Це можна перевірити, вставивши той же союз, що має пропозицію 2, і зв'язавши пропозицію 6 з тим же головним, від якого залежить пропозиція 2, ср: парі полягає в тому, що я виконаю будь-який наказ. Значить, пропозиції 2 і 6 є однорідними підрядними, тільки союз що в реченні 6 опущений (1-6).

4. На підставі отриманих даних можна побудувати вертикальну схему цього складнопідрядного речення:

[Гл. + Ук. сл.] 1

(що – союз гл. + Ук. сл.) 2, а (сущ. + ук. сл.) 6

↓ ↓ ↓ ↓
(якщо … то – союз) 3 (що – союз. сл.) 4 (якщо … то – союз) 5 (яке – союз. сл.) 7

Таким чином, дана пропозиція складнопідрядне, в якому придаткові пов'язані однорідно (пропозиції 2 і 6), паралельно (пропозиції 3 і 4, пропозиції 5 і 7), також послідовно (пропозиції 2 і 3, 2 і 4, 6 і 5, 6 і 7).

5. Для розстановки розділових знаків необхідно позначити межі простих речень, звернувши особливу увагу на можливе поєднання декількох спілок на кордоні пропозицій, а також побудувати горизонтальну схему пропозиції.

[Гл. + Ук. сл.] 1, (що – союз (якщо – союз) 3, то гл. + Ук. сл.) 2, (що – союз сл.) 4, а (якщо – союз) 5, (то6, (яке – союз. сл.) 7.

У даному реченні є поєднання підрядних союзів на стику пропозицій 2 і 3 (що якщо). Крім того, сурядний союз а, який ставиться до пропозиції 6, стоїть перед пропозицією 5, утворюючи сполучення спілок з підрядності союзом якщо (а якщо). За загальними правилами вони повинні розділятися комами, але далі йде друга частина подвійного союзу якщо … то. Саме ця друга частина союзу не дає можливості вилучити умовні підрядні без зміни структури речень в цілому, ср: Парі полягає в тому, що … то ви без всяких відмовок повинні виконати те; а … то я виконаю будь-який наказ. Саме тому кома на стику цих союзів не ставиться.

Отже, розділові знаки в реченні слід розставити таким чином:

Парі полягає в тому, що якщо ваш повелитель залишиться тут на три дні, то ви без всяких відмовок повинні виконати те, що я вам скажу, а якщо він не залишиться, то я виконаю будь-який наказ, яке ви мені дасте (Лєсков).

План синтаксичного розбору складнопідрядного речення з кількома підрядними:

 1. Вказати тип складного речення (складнопідрядне речення).
 2. Назвати головне речення і придаткові пропозиції (виділити граматичні основи).
 3. Вказати, яким чином придаткові пропозиції пов'язані з головним пропозицією (послідовне, паралельне, однорідне підпорядкування).
 4. Розібрати кожне підрядне речення за планом.
 5. Побудувати вертикальну і горизонтальну схеми пропозицій.

Зразок розбору

У пригодах барона Мюнхаузена бере участь бігун, / 1 який, / 2 щоб не бігати дуже швидко, / 3 прив'язує до ніг пудові гирі / 2 (Солоухін).

Пропозиція складнопідрядне; складається з трьох частин; пропозиція 1 – головне; пропозиції 2 і 3 – придаткові. Придаткові пропозиції пов'язані з головним послідовно.

Придаткове I ступеня (пропозиція 2) належить до головного (пропозиція 1). Це придаткове означальні; воно відноситься до підлягає бігун, вираженого іменником, засіб зв'язку – сполучне слово який; Придаткове стоїть після головного.

Придаткове II ступеня (пропозиція 3) відноситься до придаточному I ступеня (пропозиція 2). Це придаткове мети; воно відноситься до всього головного, засіб зв'язку – союз щоб; Придаткове стоїть в середині головного.

Вертикальна схема:

[Сущ.] 1

(який – союз. сл.) 2

(щоб – союз) 3

Горизонтальна схема:

[Сущ.] 1, (який – союз. сл., (щоб – союз) 3,) 2.

Додатково про складнопідрядних реченнях:

 • Що таке складнопідрядне речення?
 • Які є розряди підрядних союзів?
 • Які союзи вживаються в складнопідрядних реченнях?
 • Як розрізняти спілки та союзні слова?
 • Як відрізнити спілки від інших частин мови?
 • Які правила постановки розділових знаків у складнопідрядному реченні?
 • Коли не ставиться кома між частинами складнопідрядного речення?
 • Які умови нерозчленованість складеного союзу в складнопідрядному реченні?
 • Які умови обов'язкового розчленування складеного союзу в складнопідрядному реченні?
 • Яке є правило про постановку комою в реченні з союзами «завдяки тому що», «в той час як» і т.п.?
 • Як правильно: «тому що» або «тому, що»?
 • Як робити аналіз складнопідрядного речення?
 • Як розставити розділові знаки в складнопідрядному реченні?
 • Які є засоби зв'язку частин у складнопідрядному реченні?
 • Яка основна функція вказівних слів у складнопідрядному реченні?
 • Де знайти вправи з теми «Складнопідрядне речення»?
 • Де знайти матеріал по темі «Двокрапка в складнопідрядному реченні»?
 • Де знайти матеріал по темі «Тире в складнопідрядному реченні»?

Джерело:

 • licey.net – «Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Синтаксичний розбір і розділові знаки »(види підпорядкування придаткових пропозицій, план і зразки аналізу складнопідрядних речень з кількома підрядними, види схем).

Додаткові джерела:

 • gramota.ru – про види підпорядкування в складнопідрядних реченнях з кількома підрядними;
 • rosental.virtbox.ru – «Пунктуація в складнопідрядних реченнях з кількома підрядними» (§ 109);
 • rosental.virtbox.ru – «Кома на стику двох союзів» (§ 110);
 • hi-edu.ru – «Розділові знаки в складнопідрядних реченнях» (розділ 2.11.1);
 • traktat.com – «Синтаксичний розбір складнопідрядні речення з кількома підрядними»;
 • licey.net – вправа по темі «Складнопідрядні речення з кількома підрядними» (30 прикладів);
 • portal-slovo.ru – вправи з теми «Складнопідрядне речення з кількома підрядними» (з коментарями методистів).

Додатково на Генон:

 • Що таке складносурядні пропозицію?
 • Які є типи складносурядних речень?
 • Який план розбору складносурядного речення?
 • Які правила постановки розділових знаків у складносурядних реченнях?
 • Де дізнатися про важких випадках постановки розділових знаків у складних сполучникових реченнях?
 • Де знайти вправи з теми «Важкі випадки пунктуації в складних союзних пропозиціях»?
 • Де знайти матеріал по темі «Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях»?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply