Що таке НКО?

Цивільне законодавство ділить все різноманіття юридичних осіб на дві великі групи: комерційні і некомерційні організації (НКО). Підставою такого поділу є мета здійснюваної організацією діяльності, і не має значення, є ця діяльність прибутковою, безприбуткової або збитковою. Некомерційною організацією є організація, яка не має витяг прибутку як основну мету своєї діяльності і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками. НКО можуть створюватися для досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових і управлінських цілей, з метою охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, вирішення спорів та конфліктів, надання юридичної допомоги, а також в інших цілях, спрямованих на досягнення суспільних благ.

Правовою основою діяльності таких організацій є Федеральний Закон "Про некомерційні організації", Федеральний Закон "Про громадські об'єднання". Також існує ряд інших законів, що регламентують діяльність НКО в більш специфічних випадках. НКО можуть існувати у формі громадських і релігійних організацій (об'єднань), громад корінних нечисленних народів, козацьких товариств, соціальних, благодійних та інших фондів, держкорпорацій, некомерційних партнерств, приватних установ і автономних НКО. Громадські об'єднання можуть бути зареєстровані у вигляді громадських організацій, рухів, фондів, установ, органів громадської самодіяльності та політичних партій. Таким чином, поняття "громадське об'єднання" і "некомерційна організація" перетинаються (і ті й інші можуть існувати у вигляді громадської організації або фонду), але перше є більш широким. Створення деяких організаційно-правові форми НКО регламентуються окремими законодавчими актами.

НКО можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вона створена. Такою діяльністю визнається приносить прибуток виробництво товарів і послуг, що відповідають цілям створення НКО, а також придбання та реалізація цінних паперів, майнових і немайнових прав, участь в господарських товариствах і участь у товариствах на вірі в якості вкладника.

Діяльність деяких форм (всіх громадських об'єднань) НКО допускається без державної реєстрації, але при цьому організація не набуває статусу юридичної особи, не може мати у власності чи на підставі іншого речового права відокремлене майно. Тільки маючи статус юридичної особи, організація може від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки (бути учасником цивільного обороту, вести господарську діяльність), бути позивачем і відповідачем у суді. Юридичні особи зобов'язані мати самостійний баланс або кошторис, рахунок в банку, стояти на обліку в податкових та інших контрольних і облікових державних органах.


Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply