Що таке називних речень?

1. Що таке називние пропозиції?

Називние пропозиції – це односкладні запропонованого-вання, що складаються тільки з підмета або з підмета з пояснювальними словами (визначеннями): Весна. Блакитні пагорби не-забудок.

2. Чому виражається головний член називних речень?

Головний член називних речень виражений іменниками в називному відмінку: Ніч, вулиця, ліхтар, аптека, безглуздий і тьмяне світло. (А.А. Блок)

Примітки:

 • Слід звернути увагу, що в прикладі «Ніч, вулиця, ліхтар, аптека, безглуздий і тьмяне світло»Немає однорідних членів. Це називние пропозиції в складі складного речення з бессоюзной і сурядним зв'язком.
 • Кома не ставиться перед союзом «і», якщо до складу складносурядного речення входять називние пропозиції: Мороз і сонце … (О.С. Пушкін)

3. Які другорядні члени можуть бути в називних пропозиціях?

З другорядних членів речення в називних пропозиціях бувають тільки узгоджені і неузгоджені визначення: Похмура час! Очей зачарування! (О.С. Пушкін)

Якщо другорядний член – обставина чи доповнення (У будинку свято; У мене хандра), деякі вчені вважають пропозицію двоскладного з пропущеним присудком на тій підставі, що до підлягає не може ставитися ні обставина, ні доповнення. Інші вчені вважають такі пропозиції називних, з особливим другорядним членом, який відноситься до всього пропозицією, поширюючи його в цілому, і називається детермінантом.

4. З якою інтонацією вимовляються називние пропозиції?

Називние пропозиції вимовляються з інтонацією повідомлення, що якийсь предмет або явище є в сьогоденні.

5. Яке лексичне і граматичне значення називних речень?

Сенс називних речень полягає в утвердженні буття або готівки явища в теперішньому часі. Слідові-тельно, називние пропозиції не можуть бути вжиті ні в минулому, ні в майбутньому часі, ні в умовному, ні в наказовому способі. У ці часи і наклонениях їм відповідають двоскладного особисті пропозиції з сказуе-мим було або буде: Зима (Називних речень). Була зи-ма. Буде зима (Двоскладного особисті пропозиції).

Називние пропозиції можуть мати деякі додаткові граматичні значення:

 • конкретно-вказівний (виражається часткою ось: Ось млин);
 • емоційна оцінка (виражається за допомогою спеціальних частинок який, ось так, ну і, що за, ось це і пр.).

6. Яка стилістична роль називних речень?

Називние пропозиції часто зустрічаються в художній-вих описах. Вони надають мови стислість і виразник-ність:

Шум, регіт, біганина, поклони,

Галоп, мазурка, вальс … Між тим,

Між двох тіток біля колони,

Чи не замечаема ніким,

Тетяна дивиться і не бачить,

Волненье світла ненавидить … (О.С. Пушкін)


7. Які називние пропозиції щодо мети висловлювання?

Називние пропозиції щодо мети висловлювання розповідні: Зима. Тиша …, але можуть бути і окличними: Вага-на! Яка погода!

8. Як відрізняти називние пропозиції від двусоставних?

 • Пропозиція Яка погода! називних, де слово яка – частинка. Пропозиція Яка погода? двоскладного, де питальний займенник яка – складений іменний присудок з нульовою зв'язкою.
 • Важливо відрізняти називние пропозиції з часткою ось від двусоставних з займенником це: Ось стілець – Односкладні називних речень; Це стілець – двоскладного, де це - підмет, а стілець - складений іменний присудок з нульовою зв'язкою.

 • Порядок слів у реченні може впливати на його склад. Так, у реченні Теплий день легко виявляються підмет і визначення, виражене ім'ям прикметником, що стоять перед визначеним словом. Це – односкладні називних поширене речення. У пропозиції ж День теплий є підмет і складений іменний присудок з нульовою зв'язкою і іменною частиною, вираженою ім'ям прикметником, що стоїть після підмета. Це – двоскладного нераспространенное пропозицію.
 • Пропозиція Було нудно його слухати вважається односкладних безособових з складовим дієслівним присудком, де замість допоміжного дієслова – слово категорії стану нудно і дієслово-зв'язка було. Але якщо інфінітив поставити на перше місце – Слухати його було нудно, його можна розглядати як підмет, тоді було нудно – складений іменний присудок, де іменна частина виражена коротким прикметником (СР Слухання було нудно).

9. Що таке генітивно пропозиції?

У російській мові зустрічаються пропозиції, в яких на перший погляд взагалі немає головних членів: Ні пилинки. Снігу! Дерев! Шуму-то, шуму! (У значенні: Як багато снігу (дерев, шуму)!) У шкільному курсі вони не вивчаються. Граматичне значення буттєвості як ніби дозволяє віднести ці пропозиції до називним. Але єдиний член такої пропозиції не можна розглядати як підмет, тому що він виражений іменником не в називному, а в родовому відмінку. Багато лінгвісти називають такі пропозиції генітивно (по латинській назві родового відмінка), а ті пропозиції, які вважаються називних, – номінативними (по латинській назві називного відмінка), об'єднуючи ті й інші в тип «іменні односкладні пропозиції».


Вправи на тему «Називние пропозиції. Розмежування називних і двоскладного пропозицій »

1. Завдання: Спишіть. Вкажіть в кожному реченні головні члени і скажіть, чим вони виражені. Визначте види речень.

Вершини Альп. Цілий ланцюг крутих уступів … Сама серцевина гір. Над горами блідо-зелене, світле, німе небо. Сильний, жорсткий мороз; твердий, іскристий сніг; під снігу стирчать суворі брили зледенілих, обвітрених скель. (І.С. Тургенев.)


2. Завдання: Зробіть висновок, чи є виділені пропозиції називних.

Прекрасна людина Іван Іванович! .. Які у нього яблуні та груші під самими вікнами! Він дуже любить дині. Це його улюблена страва.

- Скажіть, будь ласка, на що вам це рушниця, що виставлено вивітрюватися разом із сукнею? .. Послухайте, віддайте його мені!
– Як можна! Це рушниця дороге. Таких мушкетів тепер не знайдете ніде. Я, ще як збирався в міліцію, купив його у турчина … Як можна? Це річ необхідна …
– Добру рушницю! (Н.В. Гоголь)

Джерела:

 • § 35 «Називние пропозиції» в посібнику А.М. Земського та ін "Російська мова в двох частинах. Синтаксис »(під редакцією В.В. Виноградова)
 • Стаття Шапіро Н.А. «Односкладні речення. Неповні речення »

Додатково на Генон:

 • Що таке односкладні пропозиції?
 • Що таке двоскладного пропозиції?
 • Що таке повне пропозицію?
 • Які ознаки неповного пропозиції?
 • Де знайти приклад аналізу неповного пропозиції?
 • Як відрізняти односкладні пропозиції від неповних двусоставних пропозицій?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply