Що таке морфеміка?

Морфеміка (грец. morphe – форма) – це вчення про мінімальні значущих структурних частинах слова і його форм, тобто це вчення про таких складових компонентах слова, які існують в ем як носії певних значень.

Наприклад, у слові підходить виділяються такі мінімальні значимі елементи: під - приставка, яка виконує словотворчу функцію (утворює нове слово, ср: ходити – підходити); хід – корінь, є носієм лексичного значення слова хід-і-ть; -ит – закінчення, є носієм значень дійсного способу, теперішнього часу, 3-ї особи, однини; в слові читач маються такі 4 значущі частини: чит - корінь (носій лексичного значення дієслова читач); -а- - дієслівний суфікс невизначеної форми (є показником позначення дії безвідносно до дійсності, до моменту мовлення, до особи, його вчиняє); -тель – суфікс (носій значення «особа, зване по його дії»); нульове закінчення (Показник форми муж.рода, ед.чісла, іменіт.падежа).

Подальше членування на значущі частини неможливо, так як це призведе вже до виявлення звукового складу слова. Таким чином, з наведених прикладів видно, що значна частина в слові виконує певну функцію: або вносить додаткове смислове зміст (утворює нове слово), або змінює граматичне значення (утворює нову форму). Такі структурні одиниці в слові називаються морфемами. Вони являють собою єдність плану змісту і плану вираження.

Значущі частини виділяються в словах і словоформах, що представляють собою вид існування слова в потоці мови, Ср: Я підійшла до вікна; Я встала біля вікна; Я дивлюся у вікно і т.п. У цих пропозиціях слово вікно реалізується в конкретних словоформах, що міняють свій звуковий образ в залежності від значень, які необхідно передати словоформой.

Кількість морфем у слові і в словоформи визначається шляхом смислового і формального зіставлення співвідносить одиниць (однакових за значенням і приблизно однакових за звучанням). Наприклад, співвідносний ряд словоформ довірливий, довірлива, довірливе дозволяє виділити в них морфему довірливий і морфеми -ий,-а,-е, які є і в інших словоформах з таким же граматичним значенням. Зіставлення слова довірливий зі словами довіряти, вірити, віра дає можливість виділити в ньому значущі частини до-,-вер-,-чів-. При цьому наявність морфеми -чів- можна перевірити, підбираючи подібні за аналогічної моделі (дієслово + чів) слова: занос-чів-ий (Заноситися), меткий, ухильну і т.п.

Кількість морфем у слові може бути різним. Так, слова від, з, навмання, хід і подібні складаються з однієї морем; уч-у, всяк-ого, тиш-ін-а, по-каз-ива-л-ся і подібні – з двох і більше морфем.

Джерело: Довідник з російської мови В.Н. Светлишевой.

Посилання по темі:

  • www.gramota.ru – довідково-інформаційний портал Грамота.ру – російська мова для всіх
  • www.slovari.ru – електронні словники онлайн, граматика
  • rus.1september.ru – сайт газети "Російська мова", все сайт для вчителів "Я йду на урок російської мови"
  • www.rusforus.ru – російська мова для нас, форум любителів російської словесності.

Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply