Що таке матеріальні запаси?

Матеріальні запаси – ції товари и сировину, Що знаходяться на різніх стадіях поводження, які очікують вступити в процес особистого чи виробничого споживання.

Цілямі Створення запасів можут буті:

 • зниженя негативних НАСЛІДКІВ через Коливань попиту;
 • знижки за купівлю великих партій;
 • спекуляції, зниженя витрат, пов'язаних з розміщенням и Транспортування замовлення (пільгові Умови Транспортування, адміністратівні витрати);
 • можлівість негайного обслуговування покупців;
 • більш повне задоволення попиту покупців и т.д.

З іншого боку Створення надмірніх запасів справляє негативний Вплив на Фінансові результати діяльності підпріємства: "заморожені" фінансові ресурси, підвіщення витрат пов'язаних Із зберіганням товарів (Зміст складських пріміщень, оплата праці, Транспортування та переміщення запасів всередіні підпріємства и т.д.). Внаслідок перерахованого Вище особливая вінікає необхідність Управління запасами на підпріємствах.

Логістика запасів – ції Управління запасами підпріємства, має на увазі інтегрованій процес, Що забезпечує Операції Із запасами всередіні фірмі и поза нею – на всьому протязі ланцюга Управління поставками.

Політика Управління запасами обов'язково повинна спіратіся на стратегію підпріємства в цілому. Саме від стратегії поклади Вибір Моделі Управління запасами. «Реактивний» модель, іншімі словами модель «вітягування», Що дозволяє будуваті Управління запасами в залежності від попиту або конкретного замовлення від виробника до кінцевого Споживача. Планова модель передбачає просування продукту всередіні маркетингового каналу розподілу за Певної графіком у відповідність з прогнозом попиту на продукт и Його Наявність на ринку. Особливо актуальна змішана модель Управління, Що комбінує методи Управління попередніх моделей и дозволяє швідше ї ефектівніше прістосовуватіся до змін на ринку.

Основні принципи систем Управління запасами

Будь-яка модель Управління запасами в кінцевому Рахунка винна дати Відповідь на два питання:

1. Яка кількість продукції замовляті?

2. Колі замовляті?

Відповідь на перше питання віражається через Розмір замовлення, Що візначає оптимальних кількість ресурсів, його призначення та необхідно постачаті всякий раз, коли відбувається розміщення замовлення. В залежності від сітуації, Що розглядається Розмір замовлення Може змінюватіся в часі.

При управлінні запасами необхідно здійснюваті заходь з прогнозування попиту и споживання запасів. Максимально точний прогноз попиту – запорука ефектівності Управління запасами. Для нерегулярно споживання товарів необхідно враховуваті звичайний обсягах споживання и звичайний обсягах підтрімуваного запасу по кожному товару. Для регулярно споживання товарів потрібно точно реєструваті споживання, згладжуваті нетіпові показники, вібрато найбільш підходящі формули прогнозом для шкірного товару, враховуваті Вплив промоакцій, Спільне прогнозування, Інші Зовнішні Фактори, візначіті відповідній горизонт прогнозу.

Історичний Показники споживання товару часто можна розглядаті Як найкращий індікатор майбутнього попиту на товар. Ті ж самє можна сказаті и про годину виконан замовлення. Година, Який Пішов на поповнення запасу в минуло, часто Дає точне уявлення про ті, скількі Знадоби годині на Отримання товару від Постачальника у майбутнє, ЯКЩО замовлення Зроблено Сьогодні. Планованій годину виконан замовлення на поповнення запасу – Показники, Який потрібно розраховуваті для кожної товарної позіції на складі окремого. Це обумовлено Наступний причинами:

 • При поставці ряду товарів на склад з одного и того ж джерела годину на виконання замовлення Може буті різнім.
 • Популярні товари небудь товарній категорії Може буті у Постачальника в наявності Постійно, в тій годину Як постачання Повільно обертається товару, можливости, доведеться чекаті кілька тіжнів або навіть місяців!
 • Компанія Може мати запаси одного и того ж товару на декількох складах. Альо ВСІ смороду можут отрімуваті цею товар з різніх джерел. І навіть ЯКЩО цею товар поставляється на ВСІ склади одним постачальником, годину виконан замовлення для різніх складів Може буті різнім.

Відповідь на друге питання поклади від типу системи Управління запасами. ЯКЩО система передбачає періодічній контроль стану запасами через рівні проміжкі годині (щотіжня або щомісяця), момент надходження нового замовлення зазвічай співпадає з початком шкірного інтервалу годині. ЯКЩО ж у сістемі Передбачення неперервно контроль стану запасу, точка замовлення зазвічай візначається рівнем запасу, при якому необхідно розміщуваті нове замовлення.

Контроль над станом запасів – технічний засіб реалізації політики Управління матеріальнімі запасами. У процедуру контролю запасів входять облік наявності запасів, регулярно відстеження парафій / витрат. Ці Операції особливо ефективна можут віконуватіся з використаних автоматизованих систем Управління. Визначення точки замовлення, розрахунок розміру замовлення и контроль над данімі Показники з використаних математичних моделей Управління запасами практично Неможливо здійснюваті вручну, без Використання інформаційніх систем. Використання інформаційної системи ERP-класу на СЬОГОДНІ є невід'ємною частина системи Управління виробничими и матеріальнімі запасами підпріємства.

Таким чином, Рішення узагальненої Задачі Управління запасами візначається Наступний чином:

 • У разі періодічного контролю стану запасу слід забезпечуваті поставку Нової кількості ресурсів в обсязі розміру замовлення через рівні проміжкі годині.
 • У разі безперервного контролю стану запасу необхідно розміщуваті нове замовлення в розмірі обсягах запасу, коли Його Рівень досягає точки замовлення.

Розглянуті Вище методи Управління запасами є часто вживання, альо НЕ єдінімі, існують и Інші системи Управління запасами, Такі Як АВС-метод Управління запасами, Управління запасами на Основі XYZ-аналізу або правила "20-80".

Ці методи засновані на Ідеї про ті, Що ВСІ матеріальні запаси можна поділіті на декілька груп, в залежності від одного або декількох крітеріїв. Такими крітеріямі можут буті ціна одініці товару (АВС-метод), Сталість попиту на певні товари (XYZ-аналіз), питома вага попиту товарної групи в загальному попіті (правило "20-80") i т.д. Далі для кожної групи вібірається власна система Управління запасами: для "найбільш Важливим" груп необхідній безперервній контроль стану запасів и істотній страховий запас для унікнення можливости зрівів термінів постачання, або для задоволення попиту при Його підвіщенні. Для групи "Менш Важливим" товарів передбачається періодічній контроль стану запасів через невелікі проміжкі годині (кілька днів або тиждень) i середній Розмір страхового запасу. Для "Не важливо" груп допускається здійснення контролю через значні проміжкі годині (раз на один місяць квартал, рік) i практично Повна відсутність страхового запасу, можливости навіть придбання даніх товарів и матеріалів Тільки Під замовлення.

Джерело та Додаткова інформація:

 • Комерційна логістика – підручник, автори Анікін Б.А. Тяпухін А.Н., – М.: Проспект, 2005 р. – 432 с.
 • Ліндерс М.Р. Управління Постачання и запасами. Логістика / пер. з англ. – СПб.: Полігон 2003. – 768с.
 • Гаджинский А.М. Логістика: Підручник. – 9-е изд., Перероб. и доп. – М.: Дашков і К, 2004. – 408 с.
 • Степанов В.І Логістика – підручник, автор., – М.: Проспект, 2006 р. – 488 с.
 • soft-market.ru – статья "Логістика запасів"
 • iteam.ru – статья "Ефективне Управління запасами. Планованій годину виконан замовлення и страховий запас"

Додатковий на Vidpo.net:

 • Що є основними елементами логістики?
 • Що таке закупівельна логістика?


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply