Що таке маркетинг?

Маркетинг (англ. marketing, від market – ринок), одна з систем управління капіталістичним підприємством, що припускає ретельний облік процесів, що відбуваються на ринку для прийняття господарських рішень. Виникла на початку 20 століття в США, найбільшого поширення набула в 50-60-х роках у зв'язку з загостренням проблеми збуту і широким застосуванням нових, так званих нецінових методів конкурентної боротьби (реклама, конкуренція якості, диференціація продукту та ін.) Переважна більшість найбільших корпорацій США дотримується М. На початку 70-х років у США функціонувало близько 400 приватних дослідницьких фірм, що виконували за контрактами з монополіями дослідження з проблем М. Оборот найбільших з них (наприклад, "А. С. Нільсен") становив десятки млн. доларів на рік. У країнах Західної Європи подібних організацій в ці роки було більше 200. Існують міжнародні організації М. – Європейський комітет маркетингу та Міжнародна асоціація маркетингу. Мета М. – створити умови для пристосування виробництва до суспільного попиту, вимог ринку, розробити систему організаційно-технічних заходів щодо вивчення ринку, інтенсифікації збуту, підвищення конкурентоспроможності товарів з метою отримання максимальних прибутків. Основні функції М.: вивчення попиту, питань ціноутворення, реклами та стимулювання збуту, планування товарного асортименту, збуту і торгових операцій, діяльність, пов'язана із зберіганням, транспортуванням товарів, управлінням торгово-комерційним персоналом, організацією обслуговування споживачів.

Деякі діячі і пропагандисти М. стверджують, що вона сприяє соціальному переродження капіталістичного ладу в економічну систему, в центрі якої стоїть споживач, його смаки, бажання, запити. В дійсності, М. – це спроба в рамках індивідуального капіталу ліквідувати такі суперечності капіталізму, як протиріччя між зростаючими можливостями виробництва і відносно сужающимся споживанням, між зростаючою тенденцією до планомірної організації виробництва і збуту в рамках окремого підприємства, фірми, монополістичного об'єднання і анархією виробництва в масштабі суспільства.

Джерела:

  • slovari.yandex.ru – що таке маркетинг;
  • ru.wikipedia.org – що таке маркетинг;
  • infomanagement.ru – що таке маркетинг.

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply