Що таке МАГАТЕ?


Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) – міжнародна міжурядова організація для розвитку міжнародного співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії.

Офіційний сайт МАГАТЕ – www.iaea.org.

МАГАТЕ уповноважене:

 • заохочувати і підтримувати вивчення, розвиток і практичне використання атомної енергії в усьому світі в цивільних цілях;
 • бути посередником в обміні послугами та матеріалами між своїми членами за їх бажанням;
 • забезпечувати використання матеріалів, послуг та обладнання для розвитку атомної енергетики в мирних цілях;
 • заохочувати обмін науковою і технічною інформацією у сфері мирного використання атомної енергії;
 • вживати заходів, що запобігають використання ядерних матеріалів у військових цілях;
 • разом з відповідальними за ці питання органами і інститутами системи ООН встановлювати норми в галузі безпеки та охорони здоров'я.

Структура та фінансові ресурси:

Директивними органами МАГАТЕ є Рада керуючих і Генеральна конференція. Генеральна конференція складається з представників усіх держав – членів МАГАТЕ. В даний час в Раду входять керуючих 35 членів, 13 з яких призначаються Радою і 22 обираються Генеральною конференцією. На Секретаріат, який очолює Генеральний директор, покладається обов'язок здійснення програми МАГАТЕ після її затвердження Радою і Генеральною конференцією.

Фінансові ресурси МАГАТЕ діляться на дві категорії: регулярний бюджет і добровільні внески. Регулярний бюджет на 2001 рік становив 230 млн. дол, з яких 220 900 000 дол повинні були фінансуватися за рахунок внесків держав-членів на основі шкали обов'язкових внесків на 2001 рік; 4900000 дол – за рахунок надходжень від компенсується роботи; та 4,2 млн дол – за рахунок інших різних надходжень.

Планова цифра добровільних внесків до Фонду технічного співробітництва на 2001 рік встановлена на рівні 73 млн дол, з яких зобов'язання держав-членів, як очікується, складуть 58400000 дол Передбачається надходження позабюджетних коштів від держав-членів, Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій, а також з інших джерел у загальній сумі 31,9 млн дол

МАГАТЕ і нерозповсюдження ядерної зброї:

Найважливіший напрям діяльності МАГАТЕ – забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї. За Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) на МАГАТЕ покладена перевірка виконання зобов'язань його учасників. Контрольні функції Агентства – так звані гарантії МАГАТЕ – мають на меті не допустити в країнах, що не володіють ядерною зброєю, перемикання атомної енергії з мирного застосування на створення ядерної зброї.

З укладенням ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї) його учасники, що не володіють ядерною зброєю, зобов'язалися укласти з Агентством угоди, які передбачають здійснення контролю МАГАТЕ щодо всієї їхньої мирної ядерної діяльності.

Департамент гарантій, створений в рамках Секретаріату МАГАТЕ, забезпечує контроль за ядерними установками і матеріалами шляхом вивчення відповідних облікових документів, перевірки роботи операторів на ядерних установках, проведення вибіркових вимірювань в «ключових точках» установок. У цих цілях широко практикується напрямок інспекторів на місця.

Джерела інформації:

 • jur-words.info – Юридичний словник
 • un.org – Організаційна структура МАГАТЕ, країни члени МАГАТЕ
 • ru.wikipedia.org – Вікіпедія – вільна енциклопедія
 • energospace.ru – МАГАТЕ і нерозповсюдження ядерної зброї

Додатково на Генон:

 • Де знайти список найбільших радіаційних аварій і катастроф у світі?
 • Який офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй (ООН)?
 • Який офіційний покажчик веб-сайтів організацій системи ООН?

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply