Що таке логопсіхологія?

Логопсіхологія – галузь спеціальної психології вивчає психологічні особливості осіб з різними мовними розладами.

Логопсіхологія вивчає причини, механізми, симптоматику, структуру порушень у пізнавальній, емоційно-вольовій сферах, а також міжособистісних відносин дітей з порушеннями у мовному розвитку.

Об'єкт вивчення визначається тим, що при різних порушеннях мови спостерігаються і різні особливості психічний процес, станів і властивостей, які необхідно враховувати в корекційної та психолого-педагогічної роботи.

Предметом логопсіхологіі є психічні особливості осіб з порушеннями мови і методи психологічної допомоги (корекції та терапії).

Мета логопсіхологіі – надання психологічної допомоги особам з вадами мовлення.

У завдання логопсіхологіі входить:

  • вивчення механізмів взаємодії психічних і мовних процесів;
  • оцінка психіки людини, що має розлад мови, з позицій цілісного підходу в якості основи для оптимальної діагностичної та корекційної практики;
  • вивчення психологічних особливостей осіб, що страждають різними формами мовленнєвої патології;
  • розробка методів диференціальної діагностики, що дозволяють виділити первинне мовленнєвий недорозвинення серед подібних за зовнішніми проявами станів (аутизму, порушень слухової функції, затримки психічного розвитку, складних вад розвитку);
  • вдосконалення методів психологічної профілактики корекції психіки осіб з мовними порушеннями.

Джерела інформації:

  • pedlib.ru – предмет логопсіхологіі, цілі і завдання.
  • ru.wikipedia.org – визначення логопсіхологіі.

Category: Медицина і здоров'я

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply