Що таке логістика складування?

Складське логістика – проектування, організація и Управління складом. Склад Як Ланка логістичного ланцюга. Завдання и функції логістики складування необхідно розглядаті з позіції складу в логістічному ланцюзі.

Логістика складування – Управління рухом матеріальних ресурсів на теріторії Складське господарства. Об'єктом логістики складування є товарно-матеріальні цінності в процесі їх складування, ОБРОБКИ и упаковки.

Склад – ції споруда, Що Складається з Деяк числа взаємопов'язаніх елементів, Що віконує ряд функцій пов'язаних з накопиченням, переробка и розподілом товарів та вантажів Між Споживачем.

Складаємо назівається спеціалізоване будівля, споруда, призначен для пріймання, ОБРОБКИ, Зберігання та відачі вантажів за призначенням.

Потоки товарів на складі поділяють на три види:

 • Вхідній Потік увазі ВСІ товари та вантажі потрапляють на склад з поза. Вхідні вантажі обумовлюють необхідність в розвантаженні, перевіркі кількості и ЯКОСТІ привезені товари, перевіркі та обробка супровідної документації и т.д.
 • Вихідний Потік – ції ВСІ матеріали и вантажі покидающие склад. Вихідний Потік обумовлює здійснення низки операцій: навантаженості транспорту, підготовку супровідніх та вантажних документів, попередня упаковку Вантаж, Його комплектацію и т.д.
 • Внутрішній Потік – ції переміщення товарно-матеріальних цінностей всередіні складу, передбачає необхідність переміщення, сортування, обробка Вантаж, оформлення складських документів и т.д. На складі вхідні потоки перетворяться в Вихідні, тобто в результаті переробки вантажів можут змінюватіся Такі параметри транспортних партій, Як їх величина, склад, число найменувань вантажів, упаковка, параметри окремого вантажних складських одиниць, годину прийому и відачі та ін

Функції логістики складування

Логістічній процес на складі Досить складаний оскількі вімагає узгодження функцій по Постачання запасами, їх переробка и розподілом. У зв'язку з чим, необхідно чітко візначіті функції, віконувані Складське системою в сістемі логістики:

 • Контроль над поставками. Облік і контроль вступніків та відправленіх Зі складу товарів, дозволяє Забезпечити рітмічність ОБРОБКИ вантажів, скоротіті годину Зберігання и підвіщіті оборот складу. Від ефектівності виконан даної функції поклади ефективне Управління запасами.
 • Розвантаження и пріймання товарів. Включає розвантаження товару, обробка та перевірку супровідної документації, Перевірка кількості та ЯКОСТІ товару, Що надійшов. Переміщення товарів всередіні складу. Увазі переміщення товарів Із зони розвантаження в зону пріймання, Далі відправки на Зберігання або в зону комплектації, Далі відправки до місць навантаженості товарів. Всі переміщення повінні здійснюватіся при мінімальній їх протяжності в часі и просторі.
 • Складування и Зберігання товарів. Являє собою процес розміщення и укладання товарів на зберігання. При здійсненні даного процесу повінні найбільш раціонально вікорістовуватіся об'єм складу и Його площа, враховуватіся Особливості Зберігання Певної відів товару.
 • Комплектація и відвантаження товарів. Сейчас процес пріпускає підготовку товарів до Транспортування відповідно до замовлень клієнтів. При цьому здійснюється Отримання замовлень, відбір товарів за найменуванням, формування оптимальних партій для відвантаження, оформлення супровідніх документів и вантаження товарів в транспортні засоби.

Організація системи складської логістики

Для ефективного Функціонування системи складської логістики необхідно прийнятя низький Важливим рішень Щодо числа складів на обслуговуваній теріторії, місць їх розташування та Рішення про Використання власного складу або услуг найманими, а кож Розробити систему складування.

1) Визначення кількості складів. У процесі роз ¬ витку складської Мережі здійснюють облік усіх Економічних змін, Що вінікають при зміні кількості складів. При цьому ЯКЩО число складів менше оптимального то Загальні витрати системи розподілу Будуть скроню, за рахунок високих транспортних витрат и потенційно можливого, альо НЕ досягнуть обсягах продажів через віддаленість складу. ЯКЩО ж число складів Більше оптимального, то невіправдано зростуть Видатки, пов'язані з утріманням и функціонуванням складської Мережі. Тому Рішення застосовується на Основі аналізу ряду факторів:

 • Залежність транспортних витрат від кількості складів (зазвічай при збільшенні числа складів транспортні витрати зніжуються).
 • Залежність витрат на утрімання запасів (зазвічай при збільшенні числа складів зростає через зростання сукупного гарантійніх запасів).
 • Залежність витрат на експлуатацію складів (загальний обсягах витрат зазвічай збільшуються Зі збільшенням числа складів). Залежність Втрата продажів від зниженя числа складів (зазвічай загальний оборот складів падає при скороченні їх числа).

2) Вибір Між Використання свого складу або услуг Найманов. Прийняття даного Рішення поклади від двох чінніків: середньої вартості Використання найманої складу та вартість на організацію власного складу. Принцип розрахунків пов'язаний з визначенням точки «байдужості» товарообігу (схожий з визначенням точки беззбітковості). У даного випадка має сенс обдуматі Створення власного складу, ЯКЩО Його вантажообіг буде Вище точки беззбітковості. При цьому зіставляються витрати на Його будівництво з різніцею витрат на Використання свого и Найманов складу.

3) Визначення Місця розташування складу. Метою визначення Місця розташування складу є Вибір оптимального Рішення, при якому транспортні витрати, пов'язані з доставкою товарів булі б оптимальними. Для Вирішення даної Задачі вікорістовуються ряд методів:

 • Метод ПОВНЕ перебору. При вікорістанні даного методу здійснюється повний перебір и Оцінка Всіх можливости варіантів розміщення складу, за допомог ЕОМ.
 • Еврістічні методи. Дані методи заснованій на Людський досвіді, Фахівець візначає, очевидно, непрійнятні варіанті, варіанті, Що залишилась – по відношенню до якіх у фахівця Немає однозначної оцінкі, аналізуються за допомог ЕОМ.
 • Метод визначення центру ваги. Сейчас метод заснованій на обчісленні центру тяжіння складу до великим покупцям (з найбільш високим обсягах вантажообігу). Принцип розрахунків Наступний: на карту району завдаючи координатно сітку и для шкірного магазину визначаються Х и Y координати, Далі розраховують X и Y координат та складу. Для визначення координат та Х знаходять відношення твори вантажообігу шкірного покупця на X координату відповідного покупця до загально вантажообігу Всіх покупців. Аналогічно знаходять координату Y.

4) Система складування – Певної чином організована сукупність взаємопов'язаніх елементів, Що забезпечує оптимальні розміщення матеріального потоку на складі и раціональне Управління ним. Створення системи складування пріпускає знаходження способу оптимального розміщення вантажів на складі, а так само Способи и методи ефективного Управління ними. При розробці системи складування необхідно враховуваті ВСІ свзи Між зовнішнімі (ЩО входять на склад и віходять Із нього) i внутрішнімі (складських) потоками товарно-матеріальних цінностей. Створення системи складування пріпускає Вирішення Наступний харчування:

 • Визначення оптімальної вантажної одініці (визначення її оптимальних характеристик: розмірів, обсяг, ваги, виду упаковки и т.д.). При цьому велику УВАГА слід пріділіті Вибори оптимального товароноситель, Наприклад: ящики, піддони, касети, палети и т.д. Основним крітерієм є максимальне зниженя кількості операцій при переробці вантаж.
 • Візначіті вид складування, тобто вібрато Як буде зберігатіся товар, Як ВІН буде розміщеній в просторі, а так само його призначення та обладнання буде вікорістовуватіся для Його зберігання. Основними чинників Що вплівають на Вибір Є: технічні характеристики приміщення (площа, висота, об'єм и т.д.), застосовуваній товароноситель, необхідні Умови Зберігання товару, обсяг поставляються партій товару, простота обслуговування, доступність товару (Вільний доступ до товару) и т. д. Розміщення обладнання, вікорістовуваного для Зберігання товару, винне забезпечуваті оптимальні Використання площі и висота складу. Віділяють безліч відів складування: складування в штабелі блоками, складування в гарячому стелажах до 6м, складування в гарячому висотності стелажах, складування в прохідніх (в'їзніх) стелажах, складування в Пересувна стелажах, складування в елеваторна стелажах и т.д.
 • Вібрато обладнання для обслуговування складу. Для обслуговування складів и виконан різніх операцій пов'язаних з переробки товару, вікорістовують Різні види підйомно-транспортних механізмів. Вибір їх тісно пов'язаний Як з параметрами вантажних одиниць, так и з видом складування, а так само поклади від технічних характеристик самих механізмів. При цьому високий Рівень механізації и автоматізації складських робіт рентабельні и віправдані на великих складах з значная Складське площе та постійнім одноріднім потоком матеріалів. На складах, Що постачають роздрібні підпріємства вікорістовуються засоби Малої механізації (тюхтій, вози и т.д.). Найбільш пошірені Такі види підйомно-транспортних засобів, Як електро-навантажувачі та електро-штабелери на механізованіх складах, а на автоматизованих складах застосовують міжстелажніх крани-штабелери.
 • Вибір системи комплектації товарів. В процесі переробки ВАНТАЖ процес комплектації проходити три етапи: 1) отборка товару по замовленням покупця; 2) комплектація Повна замовлення покупця відповідно до Його заявки; 3) комплектація партій відправкі покупцям для централізованої або децентралізованої доставки. Система комплектації візначає де буде здійснюватіся відбір товару (в зоні основного складування або в зоні комплектації) i Як буде здійснюватіся комплектація (за допомог и без допомоги технічних засобів). Візначається так само ступінь комплектації замовлення: Централізована – відбір ВАНТАЖ одночасно для декількох клієнтів (одна людина збірає один вид товару для різніх клієнтів) i децентралізована – для одного клієнта (одна людина збірає весь вантаж по заявці клієнта). Необхідно вібрато и спосіб Управління переміщенням вантажо, Який поклади від технічних можливости застосовуваного устаткування: збірка ВАНТАЖ в автономному ручному режімі, в автоматичності режімі (Управління з кабіні за допомог пульта), Управління комплектацією з використаних режиму «онлайн» (автоматичний режим Управління от ЕОМ) .
 • Організація системи ОБРОБКИ інформації. Процеси ОБРОБКИ товарно-матеріального потоку на складі тісно пов'язаний з ОБРОБКИ великого обсягах інформації. Документацію надходіть разом з ВАНТАЖ на склад необхідно обробити и сістематізуваті, для того щоб в будь-який момент часу и по Кожній одініці товару Було ясно коли вон надійшла на склад, для чого, скількі винна зберігатіся и т.д. У свою Черга будь-яка товарна одиниця покідає склад так само винна володіті супровіднімі документами, для того щоб Було ясно Куди и коли її потрібно перемістіті в подалі, а так само для того щоб вон Була списана з потокової залішків склада.Сістема Управління інформаційнімі потоками: сістематізує інформацію пов'язану з прійоми и відправкою вантажів; дозволяє здійснюваті Управління запасами на складі; дозволяє обробляті надходіть документацію; дозволяє здійснюваті підготовку супровідніх документів при відправленні вантажів и т.д. У зв'язку з ЦІМ необхідно візначіті Як буде оброблятіся інформаційний Потік: в ручному режімі; в пакетному режімі (мається на увазі підготовка даніх про вступніків та відвантаженіх Вантаж, які періодічно вводяться в ЕОМ, обробляються вручну або автоматично; в режімі реального часу (в цьому випадка ІНФОРМАЦІЯ вводитися в ЕОМ одночасно з рухом вантажів, або, точніше, в момент їх переходу через контрольні пункти); в режімі безпосередню Управління от комп'ютера, (на практіці Це означає інтегроване Управління матеріальнімі та інформаційнімі потоками в режімі реального часу, тобто на всьому протязі процесу ОБРОБКИ Вантаж, в будь-який момент часу можна візначіті де знаходится и які Операції проходити Кожна конкретна одиниця товару).

Завершальний фаза планування системи складування пріпускає Створення оптимальних комбінацій Всіх перерахованого елементів и об'єднання їх в конкретні варіанті. Вибір оптимального варіанту системи складування проводитися після економічної оцінкі шкірного з них. Крітеріямі оцінкі можут буті: Ефективність Використання складської площі та об'єму; Показники загально витрат на 1 одиницю товару, пов'язаних з оснащеністю складу з даного варіанту и ін

Джерела та Додаткова інформація:

 • Ніколайчук В. Є.. Логістика: Навчальний посібник. – СПб.: Питер, 2003. – 216 с.
 • Хруцькій Є. А. Оптімізація господарських зв'язків и матеріальних запасів. – М.: Економіка 2005. – 263 с.
 • Гаджинский А. М. Логістика: Підручник. – 9-е изд., Перероб. и доп. – М.: Дашков і К, 2004. – 408 с.
 • ec-logistics.ru – статья «Складське логістика – проектування, організація и Управління складом»
 • iteam.ru – статья «Система складування Як основа рентабельності роботи складу»

Додатковий на Vidpo.net:

 • Які бувають види логістики?
 • Що таке закупівельна логістика?
 • Що таке логістика запасів?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply