Що таке літературна гіпербола?

Гіпербола (в літературі, риториці)

Гіпербола (грец. hyperbole – надлишок, перебільшення; від hyper – через, понад і bole – кидок, метання) – стилістична фігура явного і навмисного перебільшення, з метою посилення виразності і підкреслення сказаної думки, наприклад «я говорив це тисячу разів» або «нам їжі на півроку вистачить».

Мова, як явище, часто використовує одні й ті ж слова для позначення різних понять. Термін «гіпербола» був введений у науковий обіг давньогрецьким математиком Аполлонієм Пергськім. Але якщо в математиці слово «гіпербола» використовують у його первісному грецькому значенні, то середньовічний латинський варіант цього слова – hyperbole – з ХIII століття став використовуватися для позначення стилістичного і риторичного прийому надмірного перебільшення якихось властивостей зображуваного предмета, явища і т.д. , з метою посилення враження.

У стилістиці гіпербола використовується з метою посилити виразність мови. У цього слова є антонім – Літота (див.), тобто навмисне применшення (хлопчик з пальчик, мужичок з нігтик, дюймовочка). І є синонім – перебільшення.

Гіпербола – образний вислів, що містить непомірне перебільшення розміру, сили, значення якого предмета, явища. Наприклад: «у сто сорок сонць захід палав» (Маяковський). Використовується гіпербола для посилення емоційного впливу на читача, а також для того, щоб яскравіше виділити в зображуваному явище ті чи інші сторони. Наприклад: «І ядрам пролітати заважала гора кривавих тіл» (М.Ю. Лермонтов). Або у Н.В. Гоголя: «Шаровари, шириною в Чорне море»; «Рот величиною в арку Головного штабу». Найбільшу роль гіпербола набуває в сатирі. Гіпербола може бути ідеалізує і нищівній.

Гіпербола проявлялася в людському мисленні і свідомості з первісного ладу. Мислення первісних людей, безсумнівно, сильно відрізнялося в своїх особливостях від мислення людей цивілізованих.

Важлива особливість первіснообщинного свідомості полягала також у тому, що в ньому ще не було розчленованості реально існуючого і фантастичного. Первісні мисливці не тільки високо цінували в явищах кожного роду найбільш повно-цінних і потужних його представників – його родоначальників і управителів, і не тільки одушевляли їх у своїй уяві; вони разом з тим наївно і несвідомо перебільшували їх фізичні розміри, їх силу, розум, хитрість, спритність і т. п. Вони мислили, але принципом гіперболи, що переходить у фантастику. Це було неминучим наслідком залежності первісних людей від сил природи, нерозуміння ними закономірностей її життя, нездатності опанувати цими закономірностями і випливають з усього цього почуттів страху, залежності, беззахисності або ж подиву, схиляння, подяки.

Тейлор приводить до цього твердження несколко прикладів. Так, він цитує ви-сказиваніе одного місіонера про погляди північноамериканських ін-Дейція: «Вони говорять … що всі тварини кожного виду мають старшого брата, який служить як би початком і коренем усіх інших особин; цей старший брат дивно сильний і великий. Старший брат бобрів, говорили вони мені, може бути завбільшки з нашу хатину ». Або: «царем» змій, в уяві негрів Південно-Західної Африки, «було величезне чудовисько, що перевершує їх усіх величиною і яке вважалося як би прабатьком їх». Тейлор посилається і на первісні вірування, що відбилися і в стaрінних російських казках, згідно з якими «на острові Буяні» «живе змія, найстаріша з усіх змій, віщий ворон – старший брат всіх воронів. Птах, найбільша і стара з усіх птахів, з залізним дзьобом і мідними кігтями, і Бджолина матка, найстаріша з бджіл ».

Таким чином, мислення первісних людей володіло цілим рядом істотних особливостей, взаємодіючих, які становлять разом своєрідну форму розвитку суспільної свідомості. Це було мислення родовими уявленнями, для якого весь світ являв собою відносини окремих родів одухотворених істот; причому кожен такий рід у всьому його безлічі представлявся разом з тим в одній істоті, свого пращура і ватажка, отличавшемся величезною величиною, силою, мудрістю. Основною рисою такого мислення була, отже, анімізація і гіперболізація родових властивостей явищ природи. У цьому виявляється не просто інтерес до характерного і типическому і життєвому прагненню до його емоційному осмисленню і що випливає звідси перебільшення якихось його властивостей. На сучасній мові це можна назвати емоційно-гіперболізує типізацією істотних властивостей явищ природи

Створюючи предметний «світ» свого епічного твору для найбільш досконалого виразу його змісту, письменник може не порушувати при цьому зовнішніх співмірність зображує-мій житті – не перебільшувати реальних можливостей в масшта-бах подій, в результатах дій персонажів, в напруженості їх переживань, в пропорціях їх портретних та побутових деталей. Але він може творити і інакше – створювати гіперболічні сполучення-ня предметних деталей (сюжетних, психологічних, портретно-побутових). Він може доходити до великої міри гіперболізму зображення або навіть виходити в ньому за межі реальних мож-ливість дійсності, створюючи образи фантастичні. Письменники, створюють твори з героїчною, романтичної, сатиричною спрямованістю, часто вдаються до фантастики. Це – фантастика творча, фантастика епічної художньої форми в її предметності. Вона створюється для додання формі твору високого ступеня емоційної експресивності, в ній може виражатися ідейний зміст, що відображає цілком реальні суспільно-історичні характерності життя при цілком реальному їх осмисленні. Такі російські билини, ранні романи Гюго, «Мандри Гуллівера» Свіфта, «Доктор Фаустус» Т. Манна і т. п.

Джерела:

 • wikipedia – Вікіпедія про гіперболі (риторичної);
 • feb-web – визначення гіперболи (риторичної);
 • likt590.ru – докладніше про гіперболі (риторичної).

Додатково на Vidpo.net про філології і лінгвістиці:

 • Що таке риторичне питання?
 • Що таке метонімія?
 • Що таке синекдоха?
 • Що таке неологізм?
 • Що таке антоніми?
 • Що таке паронімія?
 • Що таке плеоназм?
 • Що таке Літота?
 • Що таке Зевгма?
 • Що таке парцеляція?
 • Що таке алітерація?
 • Що таке асонанс?

Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply