Що таке ліквідність ринку цінних паперів?

Ліквідність ринку цінних паперів – показник, що характеризує стійкість, високу збалансованість. Коноплицький В., Філіна А. Це – бізнес: Тлумачний слів. екон. термінов.-Київ: Альтерпрес, 1996.-448 с., іл. – (Домашня ЕНЦ. "Родинне вогнище").


Поняття ліквідності ринку цінних паперів є звуження поняття ліквідності ринку. Ліквідність ринку –


здатність ринку амортизувати раптові зміни в попиті і пропозиції без відповідного значного коливання цін, у тому числі такий обсяг угод на біржі, при якому не виникає труднощів з пошуком партнера, при укладенні окремої угоди практично не впливає на рівень, пропонованих покупцем і продавцем (Великий економічний словник / За ред. А.Н. Азріліяна.-5-е изд., Доп. і перераб.-М., 2002, yas.yuna.ru /)


Ліквідність ринку цінних паперів – складовою показник, який включає декілька кількісних і якісних характеристик, основними з яких є:


1) незначний розрив між ціною покупця і ціною продавця;


2) стійкість цін угод;


3) велике число учасників;


4) часта поява нових цінних паперів.


Для ліквідного ринку цінних паперів не характерні великі коливання цін та обсягів угод, а також виключена паніка інвесторів (різке падіння курсів акцій).


Ліквідність ринку забезпечується залученням максимально широкого кола учасників торгів, адекватністю умов біржового контракту вимогам учасників ринку, помірною величиною депозиту.


Ліквідність ринку цінних паперів підвищується за рахунок:


1) державного регулювання (Про ринок цінних паперів: Федер. закон від 22.04.1996 № 39-ФЗ – В ред. від 27.07.2006.-Ст. 38);


2) ліцензування та реєстрації торговців цінними паперами і консультантів-інвесторів


3) демонополізації () ринку цінних паперів


Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply